HARTWERD   0 Fotoalbums:   


HARTWERD   10 Artikelen.

agenda.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
HWW - Historie van de dorpen en buurtschappen in de voormalige gemeente Wûnseradiel
.....
dehistoriegaatdoor.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
Exmorra de histor gaat door eigen dorp Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Uit de serie de historie gaat door.....
editor.html
Gewijzigd op: 2021 May 26

.....
historie03.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
Ik was kind in de oorlog en.....
Uit een bundel persoonlijke herinneringen aan de oorlogstijd 1940-1945 Verteld door Thys Ozinga en opgetekend en bewerkt door Otto Gielstra.....
historiegaatdooreigendorp.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
Schettens-uit de serie de historie gaat door eigen Histoarysk Wurkferb�n W�nseradiel
.....
stromvloed1825.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
Cornwerd de stormvloed van 1825
Ik weet niet wat in deze tag staat, maar het zou interessant kunnen zijn voor de indexpagina.....
teksten.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
Fotobeschrijvingen Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
.....
teksten2.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
Teksten Webpagina's HWWûnseradiel
.....
tekstenboeken.html
Gewijzigd op: 2021 Oct 30
Boeken over de dorpen en buurtschappen in voormalig Wûnseradiel...
.....
test1.html
Gewijzigd op: 2021 May 26
test1.html
.....