Aldfaers Erf  betekent “het erf(goed) van uw voorvader”.

 

Het museum Aldfaers Erf ontstond in 1957. Yde Schakel kocht een pand in het nabijgelegen Exmorra, als opslagplaats voor zijn bouw- en restauratiebedrijf. Bij de verbouwing vond hij in een muur een opstel van een kind. Het pand bleek vroeger een school te zijn geweest. Tot 1968 huisde er ook een kruidenierswinkel in het pand. Al snel werd besloten om dit prachtige stukje historie niet verloren te laten gaan. Het schooltje en de ‘grutterswinkel’ werden in ere hersteld. Zo ontstond het museum Aldfaers Erf en werd de eerste stap gezet naar de Aldfaers Erfgoed Route!

 

Reageren