WON 119 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
De aak LE 119 ''Titanic" werd in 1908 gebouwd bij Brouwer in Joure voor rekening van Klaas H. Poepjes uit Delfstrahuizen. De foto is gemaakt omstreeks 1933, tijdens het haringlossen aan de Voorstraat in de binnenhaven.
 
 
De complete visserij van de gebroeders Jan, Klaas en Jacob Poepjes in de Groote Zijlroede (achter de huidige garage van Horjus). Links de motorkotter WON 42 die in 1948 in de vaart kwam. Midden de lemsteraak met nog steeds de nummering LE 119 (pas in 1951 werd deze omgenummerd tot WON 119). Het in ''Vadertrouw" herdoopte schip ligt afgemeerd tegen de tjalk die de familie gebruikte als opslag voor visserijattributen. Later kwam voor dit doel, op de wal, een houten keet die eerder bij de Zuiderzee-werken was gebruikt. De overbodig geworden tjalk kwam na de nodige omzwervingen jaren later als zeilcharter onder de naam "Vlieter" terug, en had tot 2010 Makkum als thuishaven.  
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel