Scheepswerf Amels Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

 

LE 65 "Dolfijn" van Elibertus Koornstra (staande rechts) in 1936 omgenummerd tot WON 37
 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel