Geertruida (Truus) Draaisma

(Makkum, 25 februari 1902) is sinds 29 april 2007 de oudste ingezetene van Fryslân en sinds 10 november 2010, bij het overlijden van de toen eveneens 108-jarige Wijtske van Dijk-Meindersma, de voor zover bekend oudste mens van Nederland.

In onze bewonerslijst is de familie Draaisma
te volgen. Geertruida is het tweede kind van Jozephus Johannes Draaisma en Anna Hubee. Zij werd in 1902 geboren op het adres Makkum D126. In de volksmond was dat toen: Oude Schoolsteeg. Tegenwoordig het Bonthuispad genoemd naar het geboortehuis van Geertruida, het Bonthuisje (Turfmarkt 19).

Vader Jozephus Draaisma was machinist op het stoombeurtschip van Hijltje van Dijk. In 1906 verhuisde de familie naar de Blokmakersstraat 8. In 1932 werd deze kleine woning verruild voor de benedenverdieping van het huis van zijn werkgever kapitein Van Dijk aan de Markt 19. Geertruida maakte dit al niet meer mee; op zestienjarige leeftijd kreeg zij een dienstje in Leeuwarden. In 1920 keert zij terug uit Heerenveen en vertrekt hetzelfde jaar naar Schoonhoven (1).
Het grootste gedeelte van haar leven woonde en werkte Geertruida Draaisma in Leeuwarden. Op 5 augustus 1936 komt zij bij haar ouders in Makkum en vertrekt op 23 september naar Leeuwarden. Hier werkte ze tot haar pensionering als cheffin bij de hoedenzaak van Dechesne aan de Nieuwestad. Na haar pensionering verhuisde ze naar Den Haag. Daar woonde ze met haar zuster. Beiden kregen een hersenbloeding, waaraan haar zus overleed. Sinds 1993 woont ze in verzorgingshuis De Hofwijck in Leeuwarden.
Ondanks haar hoge leeftijd is ze nog redelijk fit. Naar eigen zeggen heeft zij haar hoge leeftijd bereikt door stug door te blijven roken en drinken. Regelmatig kijkt ze nog naar de televisie of maakt een wandeling door het park. Haar zicht en gehoor gaan wel achteruit. Op haar 108e en 109e verjaardagen kwam telkens Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, op bezoek.

Geertruida (Truus) Draaisma overleed 12 augustus 2011. Van 10 november 2010 tot haar dood, was zij voor zover bekend, de oudste mens van Nederland. Draaisma was bij haar overlijden 109 jaar en 168 dagen oud.

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb�n W�nseradiel