1911

1911        WON 1    open zeil- of roeiboot / bem. 1. Cons. nr. 26

                inhoud: 1,5 m3

                eigenaar: Sjouke Salverda, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 1, ingeschreven

                03-11-1920              WON 1, niet meer voor de kustvisserij gebezigd

                

1922        WON 1   open zeil- of roeiboot ”Twee Gebroeders” / bem. 1

                inhoud: 0,5m3

                eigenaar: Hein Kuiper, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                07-03-1922              WON 1 ”Twee Gebroeders”, tevoren niet voor de visserij gebruikt

                03-09-1924              WON 1 ”Twee Gebroeders”, doorgehaald / thans HI 14

                

1925        WON 1    roeiboot ”Zeeschelp” / bem. 1

                inhoud: 0,5 m3

                eigenaar: Lubbert H. van der Laan, Makkum

                soort visserij: kustvisserij Zuiderzee

                

                Historie:

                26-05-1925              WON 1 ”Zeeschelp”, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                09-11-1932              WON 1 ”Zeeschelp”, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1932        WON 1    open zeil- of roeiboot  / bem. 1

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: Sipke Kooistra, Zurich nr. 10

                soort visserij: bot- en palingvisserij in de Waddenzee

                

                Historie:

                30-11-1932              WON 1, nieuw ingeschreven, nieuw vaartuig

                30-10-1940              WON 1, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                28-06-1941              WON 1, thans bijboot bij WON 16

                

1940        WON 1   zeilvaartuig / 2 man

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Jan Joh. Poepjes, Kerkeburen 35, Makkum

                soort visserij: Bot- en palingvisserij in de Waddenzee

                

                Historie:

                07-12-1940              WON 1,  tevoren niet ingeschreven geweest

                18-03-1943              WON 1, doorgehaald, gesloopt

                                 

1943        WON 1   houten zeilboot  /  bem.2

                afm. 4,75 x 1,50 omvang 2,50

                inhoudsmaten: bruto 3,23m3, netto 1,77 m3 brt. 1,14 nrt. 0,63

                bouwjaar: 1935

                eigenaar: Jan Johannes Poepjes, Kerkeburen 35, Makkum

                soort visserij: palingfuiken, bot- en snoekbaarsnetten op de Waddenzee en IJsselmeer

                

                Historie:

                07-08-1935              WON 30, nieuw vaartuig,

                30-10-1940              WON 30, doorgehaald / uit de vaart

                12-04-1941              WON 30, eig. B.G. van Kalsbeek

                18-04-1943              WON 1, in 1942 gekocht van B.G. van Kalsbeek, Makkum

                07-03-1947              WON 1, gesloopt


1947        WON 1   ”Jonge Hans” houten zeilbotter met hulpmotor / bem. 3

                afm. 12,25 x 4,25  omvang: 6,60. bruto: 61,29 m3, netto:27,58 m3, brt. 21,66, nrt. 9,74

                Geert L. Poepjes, Markt 7, Makkum

                bouwjaar: 1902 / motor: 4 cyl Ford T 20 pk

                Bunkercapiciteit: 50 liter. Verbruik: 5 liter per uur

                hoekwant, bot- en snoekbaarsnetten, kuilvisserij op IJsemeer en Waddenzee

                

                Historie:

                tevoren                   BU 7

                07-03-1941              UK 179 “Heiltje”

                19-05-1947              WON 1 ”Jonge Hans”, 20-04-1947 gekocht van J. de Vries te Urk

                26-10-1951              WON 1 ”Jonge Hans”, gesloopt

                

1951        WON 1    stalen vlet met motor / bem. 2

                afm. 6,50 x 2,00 x 1,10

                inhoudsmaten:  2,04 brt. 1,27 nrt.

                bouwjaar: 1932

                motor: 20 pk Ford A, benzinemotor (1940)

                eigenaren:              Klaas van Malsen, Grote Kerkstraat 33a, Harlingen en

                                                Gijsbertus van Malsen, Achterstraat 16, Makkum

                soort visserij: staand want

                

                Historie:

                16-12-1942              WK 1, (tevoren volgboot van Epke Smink)

                03-07-1951              WON 14, 23-04-1951 gekocht van E. Smink te Workum

                26-19-1951              WON 1, vernummerd

                07-07-1955              doorgehaald, thans volgboot van de WON 1

                

1955        WON 1    motorschouw (hout) / bem. 3

                afm. 5,00 x 1,90 x 1,00       (10,15 x 2,68 x 1,70  brt 10,35   * ?  )

                Bouwjaar: 1934                       werf: Westerdijk, Terhorne

                Motor: 15 pk Bolinder, ruwolie motor 2 cyl. (1937) 1600 omw. verbruik: 4 lit./ uur

                soort visserij: hoekwant, fuiken, netten op Waddenzee en IJsselmeer

                eigenaar: Klaas van Malsen, Achterstraat 3, Makkum

                soort visserij: hoekwant, fuiken, netten op Waddenzee en IJsselmeer

                

                Historie:

                00-00-1934              LE 86  eig. J.de Haan 

                08-12-1942              LE 86, eig. J. de Haan, tevoren volgboot LE 86

                03-01-1952              van motor voorzien: Bolinder 1937 15 PK

                07-07-1955              WON 1, eig. K. van Malsen

                08-08-1956              WON 1, thans volgboot WON 1

                11-02-1960              wijz. motor; Samofa 1959 20-30 pk

                20-07-1967              verkocht, pleziervaartuig        

                

1955        WON 1   motorschouw  (staal) / bem. 3

                afm. 10,15 x 2,68 x 1,70 inh. omv.: 6,50 m

                inhoudsmaten: bruto: 29,30 m3, netto: 16,12 m3, brt. 10,35, nrt. 5,69 .

                Klaas van Malsen, Workumerdijk 17, Makkum

                Bouwjaar: 1940                       werf: Westerdijk, Terhorne

                Motor: 20-30 pk Samofa ruwolie, 2 cil. 1500 omw. nr. 2S 108 (1959)

                soort visserij: hoekwant, fuiken, netten op Waddenzee en IJsselmeer

                

                Historie:

                00-00-1955              WON 1

                01-02-1960              WON 1, wijziging motor 2 cyl. Samofa (1959) 20-30 pk

                20-07-1967              WON 1, verkocht, pleziervaartuig

                

                

1967        WON 1   stalen motorvlet / bem. 3

                afm. 9,00 x 3,30 x 1,40 inh. brt.: 3,5

                Klaas van Malsen, Workumerdijk 17, Makkum

                Bouwjaar: 1967                       werf:  Blom Hindeloopen

                Motor: 30 pk Samofa 2 cil. (1966) 1500 omw. verbruik: 5 lit./ uur

                soort visserij: palingvisserij en kommen op Waddenzee en IJsselmeer

                

                Historie:

                25-07-1967              WON 1,   eig. K. van Malsen   14-06-1967 nieuw vaartuig

                31-10-1978              overgeboekt naar nieuw register

                15-06-1979              eig.Tj. van Malsen       

                00-09-1982              wijz. inhoud; 10,50 brt  

                00-04-1983              geen visserijbedrijf meer

                

1983        WON 1 ''Sietske Klaas"              

                afm. 13,15 x 4,18 x 1,16

                Inhoud   19 brt                

                eigenaar: T. van Malsen

                Bouwjaar: 1983      werf: Jachtwerf Bloemsma Makkum (bouwnr.57)

                Motor: 108 pk Mitsubishi (1983)

                

                Historie:

                00-04-1983              WON 1,  "Sietske Klaas"  eig. T. van Malsen

                00-09-1983              hermeten; afm. 13,15 x 12,37 x 4,18 x 1,16  inhoud; 10 brt

                00-06-1995              uitgeschreven  

                00-07-1995              WON 1,  ' Sietske Klaas" eig. T. van Malsen, herinschrijving  

                00-09-1983              hermeten. BRT nu 13,15 en GT 10,

                ± 2001                      portaalmast voor veranderd en achter nieuwe geplaatst

                08-12-2003              opgave roepletters: PH4065.

                

                

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel