1911 WON 10 open roeiboot / bem. 1. cons. nr. 15

1911        WON 10     open roeiboot / bem. 1. cons. nr. 15

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Bouwen Strandstra, Zurich

                soort visserij: palingvisserij met aalfuiken in Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 10

                09-11-1932              doorgehaald

                

1933        WON 10    halfged. platbodem met motor ”Eersteling” / bem. 2/3

                inhoud: bruto: 46 m3, neto: 23 m3

                bouwjaar: 1900                       werf: de Boer, Lemmer

                eigenaar: Abe van der Bijl, Makkum C 57k

                soort visserij: haring-, ansjovis- en botvisserij

                

                Historie:

                1906/1907               als vissersvaartuig aanwezig

                                                Op 30-03-1906  zijn tijdens een zware storm met dit schip 4 mensen gered van

                                                het zinkende s.s. ”Leeuwarden”

                21-07-1911              LE 28 ”Eersteling”, nieuwe inschrijving, eig. Willem van der Bijl

                11-11-1930              LE 28 ”Eersteling”, van motor voorzien

                02-10-1933              WON 10 ”Eersteling”, eig. Abe van der Bijl

                29-12-1936              HI 18 ,”Arend”, eig. R. Blom en I.S. Blom

                08-05-1939              HI 18, ”Arend”, uitgeschreven

                

1937        WON 10    motorkotter / bem. 4

                afm. 18,00 x 3,05 omv. 5,20.

                inhoudsmaten: bruto: 55,13 m3, netto: 24,81 m3. brt.: 19,48, nrt.: 8,77

                bouwjaar: 1920

                motor: 20 pk Deutz gloeikop, 1 cil. (1925)

                eigenaar: Gerhardus Mulder, Slotmakersstraat 14, Makkum

                soort visserij: haringvisserij beneden Afsluitdijk, aalfuiken staandwant

                                 IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:                  tevoren niet voor de visserij gebezigd

                20-01-1937              WON 10,  eig; G.Mulder                                                                                        

                26-11-1943              WON 10, wijz. motor: met gasgenerator

                01-04-1947              WON 10, wijz. motor: 20-24 pk Deutz, 1 cil. nr. 116294 (1925)

                22-01-1961              WON 21,  "DE DRIE GEZUSTERS"eig. Pieter Wouda, Makkum

                                                 tevens wijz. motor  Deutz 1955  50pk

                28-11-1967              ST 22, "DE DRIE GEZUSTERS" eig. Peke Wouda, Stavoren

                00-09-1972              verkocht naar Hardinxveld

00-10-1994              VL 1 ”Willem”,  eig. Fa. W. Klop & Zn., Hardinxveld-Giesendam lengte;

                                16m   inhoud 27,24 brt  motor; DAF  100pk  

                00-00-2000              wijz. lengte; 16,55m  inhoud; 13BT  

                

1963        WON 10   motorvlet / bem. 1

                afm. 7,00 x 2,10 x 1,10 omv. 3,30

                inhoudsmaten: bruto: 9,19 m3, netto: 4,13 m3. brt.: 3,25, nrt.: 1,46

                bouwjaar: 1935                       werf: Amels Makkum

                motor: 6-8 pk Bolinder, 1 cil. type M12, 1800 omw. nr. 29043 (1938)

                eigenaar: Leendert van Malsen jr., Krommesloot 19, Makkum

                soort visserij: palingfuiken, spieringkommen Waddenzee

                

                Historie:

                07-07-1955              WON 4 eig. Leendert van Malsen sr. gekocht van B. de Wit te

                                                 Den Oever. Tevoren niet voor de visserij gebruikt

                01-12-1963              WON 10, eig. Leendert van Malsen jr.

                20-10-1970              WON 10, wijz. motor: 35 pk Albin, 4 cil. nr. 3711-61-40-0 (1967)

                                                 wijz. adres eig. Aldemar 24, Zurich  

                31-10-1977              WON 10, eig. Leendert van Malsen sr., Krommesloot 19, Makkum

                00-00-1994              WON 10, uitgeschreven

                

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel