askSam Document

1911        WON 11    open roeiboot / bem. 1.  cons. nr. 18

 inhoud: 1 m3

 eigenaar: Tjitte de Vries, Zurich

 soort visserij: palingvisserij in de Zuiderzee


 Historie:

 01-07-1911              WON 11

 16-05-1923              WON 11, doorgehaald, reeds in 1915 gesloopt


1923        WON 11    open roeiboot / bem. 1

 inhoud: 0,5 m3

 eigenaar: Ynze Blom, Makkum

 soort visserij: botvisserij Zuiderzee


 Historie:

 01-08-1923              WON 11, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

 09-11-1932              WON 11, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee


1934        WON 11    halfged. platbodem / bem. 2

 inhoud: bruto: 18 m3, netto: 8 m3

 bouwjaar: 1911

 eigenaar: Frank Kuiper, Makkum

 soort visserij: Botvisserij benoorden de Afsluitdijk


 Historie:

 22-03-1917              EH 44, nieuw vaartuig          

 06-01-1934              WON 11, eig. Frank Kuiper, Makkum

 10-07-1939              WON 11, eig. Jelke de Haan, Makkum

 15-02-1943              WON 11, doorgehaald nu volgboot bij de WON 68


1956        WON 11     open boot (staal) / bem. 1

 afm. 9,00 x 1,40 x 0,80

 inhoudsmaten: bruto: 12,00 m3, netto: 10,00 m3. brt.: 4,35, nrt.: 3,08

 bouwjaar: 1915

 eigenaar: Jacobus Pieter van Malsen, Turfmarkt

  a/b woonschip ”Jacobus”, Makkum

 soort visserij: palingfuiken en spieringnetten


 Historie:

 31-01-1956              WON 11, tevoren niet ingeschreven

 00-06-1957              WON 11, doorgehaald, vertrokken naar Kediehem


1982        WON 11    motorkotter ”Jikke”

 afm. 20,35 x 4,50 x 3,50

 inhoud: 80,00 brt.

 bouwjaar: 1920

 motor: 120 pk DAF

 eigenaar: ir. Johan Wilhelm van Aken, de Knipe

 soort visserij: part-time visserij met electrisch vistuig op de Waddenzee


 Historie:

 voorheen                ex sleepboot, eig. v.d. Veen, Koudum

 00-08-1982              WON 11, ”Jikke”

 1994                         WON 11, ”Jikke”, uitgeschreven (aanscherping visserijregels)

 00-10-1997              WON 11, recreatievaartuig omgeving Aalsmeer

 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel