askSam Document

1911        WON 12    open roeiboot / bem. 1 cons. nr. 8

 inhoud: 1 m3

 eigenaar: Gatze van Kalsbeek, Gaast

 soort visserij: paling- en botvisserij op de Zuiderzee


 Historie:

 01-07-1911              WON 12

 09-11-1932              WON 12, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee


1934        WON 12     open zeil- of roeipunter (hout) met motor ”Pelikaan” / bem. 2

 afm. 9,00 x 1,80 x 0,90. omv. 2,70

 inhoudsmaten: bruto: 7,75 m3, netto: 3,49 m3. brt.: 2,74, nrt.: 1,23

 motor: 2 pk Johnson aanhangmotor   

 eigenaar: Bauke Politiek, Witmarsum nr. 198

 soort visserij: haringvisserij


 Historie:

 30-01-1934              WON 12, nieuw vaartuig

 03-02-1941              WON 12, eig. Tiete de Vries, Cornwerd 34

                                  soort visserij: bot, paling, ansjovis en haring op IJsselmeer en Waddenzee / bem. 3

 23-05-1949              WON 12, verkocht aan A. Visser, Buren 16, Makkum

   thans volgboot bij de WON 18

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel