WON 13 Liske Rinia Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
Haringvisserij bij Zurich in het voorjaar van 1923. v.l.n.r.: WON 44 van eigenaar Jan Veersma (staande te water en tevens cafťhouder en boer te Zurich, aan boord Rein Westendorp uit Makkum. Rein emigreerde later naar Amerika. Midden de WON 13 van Liske Rinia (zie onder). Rechts de WON 54: met achterin Yde de Boer, midden visrijder E. Haagsma van Harlingen en naast de boot eigenaar Ype de Boer (vader van Yde) uit Zurich. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WON 13 van Liske Rinia uit Makkum (links). Rinia viste voorheen vanuit Gaast, verhuisde naar Makkum en verwierf een aandeel in de 'Hadenfiskerij' bij Zurich. Rechts Bauke Politiek, hij woonde later in Witmarsum. 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel