1911 WON 14 open roeiboot / bem. 1. cons. nr. 5

1911        WON 14 open roeiboot / bem. 1. cons. nr. 5

 inhoud: 1 m3

 eigenaar: Dooitze D. de Boer, Gaast

 soort visserij: botvisserij in Zuiderzee


 Historie:

 01-07-1911              WON 14

 09-11-1932              WON 14, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee


1934        WON 14  halfged. platbodem / bem. 4

 inhoudsmaten: bruto: 35 m3, netto: 16 m3.

 eigenaar: Epke Schmink, Gaast no 67

 soort visserij: haring-, bot- en palingvisserij


 Historie:

 03-03-1933              BU 134

 14-03-1934              WON 14

 30-10-1940              WON 14, doorgehaald, niet meer voor kustvisserij gebezigd


1941        WON 14 open zeil- of roeiboot  / bem. 2

 inhoud: 1,5 m3

 eigenaar: Tjerk van Malsen, Cornwerd no 16

 soort visserij: paling, bot en spiering en IJsselmeer en Waddenzee


 Historie:

 25-03-1941              WON 14, nieuw vaartuig

 15-01-1943              WON 14, doorgehaald, door stormweer op kust geslagen en en zodanig gehavend dat het daarna is gesloopt.


1943        WON 14      roeiboot (hout) / bem. 1

 afm. 4,00 x 1,50 omv. 2,20

 inhoudsmaten: bruto: 2,33 m3, netto: 1,28 m3. brt.: 0,82, nrt.: 0,45

 bouwjaar: 1941

 eigenaar: Lolle Rintje van der Kooij (*20-06-1893), Kerkeburen 1, Makkum

 volgboten: 1


 Historie:

 22-03-1943              WON 14, tevoren niet ingeschreven geweest

 01-04-1947              WON 14, doorgehaald, gesloopt


1947        WON 14  motorschouw (hout) / bem. 2

 afm. 7,20 x 2,80 x 1,00. omv. 3,00

 inhoudsmaten: bruto: 6,00 m3, netto: 3,20 m3. brt.: 2,12, nrt.: 1,14

 bouwjaar: 1941       werf: Hindeloopen

 motor: 18-20 pk Ford benzinemotor, 4 cil.

 bunkercapaciteit: 60 liter. verbruik: 5 lit./u. snelheid: 11 mijl

 eigenaar: Gijsbert van Malsen, Turfmarkt 37, Makkum

 soort visserij: palingvisserij op de Waddenzee


 Historie:

 07-05-1941              HA 31, nieuw vaartuig eig. W. v.d. Linde, Harlingen

 11-10-1947              WON 14

 20-02-1948              WON 14, eig. M. van Malsen, Makkum

 15-09-1948              FW 1


1948        WON 14     motorschouw (staal) / bem. 3

 afm. 8,53 x 2,94 omv. 4,66

 inhoudsmaten: bruto: 22,17 m3, netto: 9,98 m3. brt.: 7,83, nrt.: 3,53

 bouwjaar: 1912

 motor: 20 pk Kromhout diesel, 1 cil. 500 omw. nr. 6935

 bunkercapaciteit: 50 liter. verbruik: 4 lit./u.

 eigenaren: Klaas van Malsen,  Grote Kerkstraat 33a, Makkum en

 Marinus van Malsen, Turfmarkt 56, Makkum

 soort visserij: staandwant op IJsselmeer en Waddenzee


 Historie:

 09-10-1942              HI 11, eig. E. Heines, Hindeloopen

 15-09-1948              WON 14

 25-05-1951              WK 1, eig. Epke Smink, Workum


1951        WON 14       zeilvlet met motor (staal) / bem. 2

 afm. 6,50 x 2,00 x 1,10

 inhoudsmaten: bruto: 5,76, netto: 3,59. brt.: 2,04, nrt.: 1,27

 bouwjaar: 1932

 motor: 20 pk Ford A, benzinemotor (1940)

 eigenaren: Klaas van Malsen, Kerkstraat 33a, Makkum

 Marinus van Malsen, Achterstraat 16, Makkum

 soort visserij: staand want op IJsselmeer en Waddenzee


 Historie:

 16-12-1942              WK 1, volgboot. eig. Epke Smink, Workum

 03-07-1951              WON 14

 26-10-1951              WON 1


1951        WON 14          zeilschouw (staal) / bem. 1

 afm. 8,80 x 3,25 x 1,00. omv. 4,83

 inhoudsmaten: bruto: 25,85 m3, netto: 14,22 m3. brt.: 9,13, nrt.: 5,02

 bouwjaar: 1915

 eigenaar: Marinus van Malsen,  Achterstraat 16, Makkum

 soort visserij: palingfuiken, totebel   


 Historie:

 08-12-1942              LE 59

 08-04-1949              WON 21

 09-05-1949              WON 21, doorgehaald, opgelegd

 26-10-1951              WON 14, 04-04-1951 gekocht van H. Poepjes, Rohel

 29-10-1953              WON 14, doorgehaald, thans woonschip


1953        WON 14   motorvlet (staal) / bem. 1

 afm. 6,50 x 1,90 x 1,00. omv. 4,00

 inhoudsmaten: bruto: 5,76, netto: 3,59. brt.: 2,04, nrt.: 1,27

 bouwjaar: 1952       werf: C. Amels, Makkum

 motor: 12 pk CitroŽn, benzinemotor, 4 cil. nr. B 561 HB

 eigenaar: Marinus van Malsen,  Nieuwbuurt 23, Makkum

 soort visserij: palingfuiken, totebel en staand want op Waddenzee


 Historie:

 29-10-1953              WON 14, tevoren niet ingeschreven

 10-12-1964              HA 3, eig. A. Scheffer, Harlingen


1967        WON 14    motorvlet (staal) / bem. 2

 afm. 8,50 x 3,00 x 1,20

 bouwjaar: 1962       werf: Hindeloopen

 motor: 20 pk Lister gasoliemotor, 4 cil. (1962)

 eigenaar: Marinus van Malsen, Workumerdijk 3, Makkum

 soort visserij: diverse vistuigen


 Historie:

 01-06-1967              WON 14, tevoren niet ingeschreven geweest

 10-01-1974              HA 34, eigenaar verhuisd naar Harlingen tevens wijz. motor

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel