askSam Document

1911        WON 15    open roeiboot / bem. 1. cons. nr. 4

 inhoud: 1 m3

 eigenaar: Sijtze de Vries, Makkum

 soort visserij: paling en botvisserij


 Historie:

 01-07-1911              WON 15

 03-11-1920              WON 15, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt


1922        WON 15   halfgedekte zeilboot / bem. 1

 inhoud: bruto: 17 m3, netto:  9 m3 nrt.

 eigenaar: Freerk van der Kooy, Makkum

 soort visserij: botvisserij op Zuiderzee


 Historie:

 00-00-0000              IJM 33

 11-04-1922              WON 15

 10-02-1925              WON 15, eig. Pieter van der Sluis, Makkum

 09-11-1932              doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee


1934        WON 15    halfged. zeilboot / bem. 2

 inhoud: bruto: 8 m3

 eigenaar: Feike de Vries, Makkum

 soort visserij: bot- en aalvisserij


 Historie:

 14-04-1933              ZS 23

 16-03-1934              WON 15

 30-10-1940              WON 15, doorgehaald, niet meer voor kustvisserij gebezigd


1941        WON 15    zeilschouw / bem. 2

 inhoud: 1,5 m3

 eigenaar: Gijsbert van Malsen, Turfmarkt 37 Makkum

 soort visserij: bot, spiering en paling op Waddenzee


 Historie:

 10-04-1941              WON 15, nieuw ingeschreven

 26-03-1947              WON 15, doorgehaald, gesloopt


1948        WON 15    open vaartuig ”Snip” / bem. 1

 afm. 5,76 x 1,42 x 0,56. omv. 2,18

 inhoudsmaten: bruto: 2,35 m3, netto: 1,29 m3. brt.: 0,83, nrt.: 0,45

 eigenaar: Tjalling Roedema,  Houwdijk 14, Cornwerd

 soort visserij: palingfuiken in Waddenzee


 Historie:

 11-02-1948              WON 15, tevoren niet ingeschreven geweest

 19-08-1977              WON 15, doorgehaald, wordt niet meer bedrijfsmatig voor de visserij gebruikt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel