1911 WON 18 open roeiboot / bem. 2. cons. nr. 19

1911        WON 18     open roeiboot / bem. 2.  cons. nr. 19

 inhoud: 4 m3          

 eigenaar: Tjitte de Vries, Zurich

 vist voor gezamenlijke rekening met Ynze Bergsma op haring, bot, paling in de Zuiderzee


 Historie:

 01-07-1911              WON 18

 26-11-1946              WON 18, doorgehaald, thans bijboot WON 18


1946        WON 18    motorkotter ”Prinses Magriet” / bem. 4

 afm. 16,00 x 3,35  omv. 4,82

 inhoudsmaten: bruto: 47,88 m3, netto: 21,55 m3. brt.: 16,92, nrt.: 7,61

 bouwjaar: onbek. verbouwd in 1946

 motor: 26 pk Kromhout ruwoliemotor, 1 cil. (1924)

 eigenaren: Andries Visser (* 30-09-1888), Buren 16, Makkum en

 Tjitte Heins de Vries (* 04-04-1878), Cornwerd 34

 soort visserij: paling-, bot-, en snoekbaarsvistuigen. nevenbedrijf: montévisserij (glasaal, Kornwerderzand)

 volgboten: WON 18 roeiboot + 1 boot


 Historie:

tot  01-06-1946        vrachtschip, eig. A. Zeldenrust, Warns

 26-11-1946              WON 18, eig. A. Visser, Makkum en T. de Vries, Cornwerd

 00-02-1948              WK 30, eig. A. Visser, Workum


1949        WON 18   motorkotter ”Prinses Magriet” / bem. 4

 afm. 16,00 x 3,60 x 2,10. omv. 6,40

 inhoudsmaten: bruto: 72 m3, netto: 32,40 m3. brt.: 25,44, nrt.: 11,44

 bouwjaar: 1948       werf: Westerdijk, Terhorne

 motor: 80 pk Deutz diesel, 6 cil. 1400 omw. nr. 417237/42 (1948)

 bunkercapaciteit: 1000 liter  verbruik: 20 lit./u.  snelheid: 7 mijl

 eigenaar: Andries Visser (* 30-09-1888), Buren 16, Makkum

 soort visserij: fuiken, staandwant, snoekbaarsnetten in IJsselmeer en

  Waddenzee


 Historie:

 01-06-1949              WON 18 ”Prinses Magriet”, nieuw vaartuig

 29-10-1953              WON 18 ”Prinses Magriet”, wijz. motor: 20 pk Kromhout, 1 cil. type M2, nr. 3089 (1939)

 01-06-1957              ZK 17,     ”Prinses Magriet”, eig. A. Postma & Zn. te Zoutkamp

 1968                         HA 11

 1972                         HA 11, uitgeschreven, recreatie1957        WON 18   open zeil-, of roeiboot (staal) / bem. 3

 afm. 4,00 x 2,00 x 1,00. omv. 4,50

 inhoudsmaten: bruto: 3,40 m3, netto: 1,53. brt.: 1,20, nrt.: 0,54

 eigenaar; Andries Visser (* 30-09-1888), Buren 16, Makkum

 soort visserij: palingfuiken in IJsselmeer


 Historie:

 19-07-1957            WON 18, eig. A. Visser, Makkum

25-10-1967             WON 18, ambsthalve afgevoerd, wordt al enige jaren niet meer voor de visserij gebruikt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel