1911 WON 19 roeiboot / bem. 1. cons. nr. 38

1911        WON 19   roeiboot  / bem. 1.  cons. nr. 38

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Jelle Visser, Piaam

                soort visserij: bot- en palingvisserij op Zuiderzee

                

                Historie:

                20-07-1911              WON 19

                09-11-1932              doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1934        WON 19    halfged. zeilboot (hout) ”vier gebroeders” / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Lubbert Jacobs van der Laan, Makkum

                soort visserij: bot-, en palingvisserij

                

                Historie:

                28-04-1934              WON 19, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                25-03-1939              WON 19, eig. Jelle Kuipers,  Grote Zijlroede 20, Makkum

                                                 inbouw motor: 16-20 pk Ford T

                                                 wijz. visserij: toevoeging; tevens zoetwatervisserij. bem. 1

                18-12-1941              WON 19, verkocht aan Anne Zijlstra, vishandelaar te Leeuwarden

                

1941        WON 19   zeilboot (hout) ”vier gebroeders” / bem. 2

                afm. 6,00 x 1,80. omv. 3,15

                inhoudsmaten: bruto: 6,25 m3, netto: 3,44 m3. brt.: 2,21, nrt.: 1,21

                eigenaar: Jelle Kuipers, Grote Zijlroede 20, Makkum

                soort visserij: Bot-, en palingvisseij in Waddenzee en IJsselmeer, tevens zoetwatervisserij

                

                Historie:                   

                18-12-1941              WON 19, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                                                 in 1938 gekocht van G. Roedema, Cornwerd. Tevoren pleziervaartuig

                07-03-1947              WON 19, doorgehaald, is gesloopt

                

1947        WON 19   motorsloep (staal) / bem. 2

                afm. 6,50 x 2,10. omv. 3,54 meter

                inhoudsmaten: bruto: 9,30 m3, netto: 4,19 m3. brt.: 3,29, nrt.: 2,30

                bouwjaar: 1938

                motor: 18 pk Ford, benzinemotor, 4 cil. (1936)

                eigenaar: Jan de Vries, Telegraafplein 3, Makkum (beroep: zeilmaker / meubelmaker)

                schipper en vergunninghouder:  Jelle Kuipers, Gr. Zijlroede 20, Makkum

                soort visserij: fuiken, hoekwant, netten in IJsselmeer

                

                Historie:

                01-07-1938              WON 67, nieuw vaartuig

                11-04-1947              WON 19, eig. J. de Vries, Makkum, gekocht van T. de Vries, Zurich

                02-07-1952              WD 4, eig. Basteleur, te West-Dongeradeel.

                

1952        WON 19   roeiboot (hout) / bem. 2

                afm. 5,00 x 1,50. omv. 4,00 meter.

                inhoudsmaten: bruto: 6,66 m3, netto: 3, 66 m3. brt.: 2,35, nrt. 1,29

                eigenaar: Jelle Kuipers, Leerlooiersstraat, Makkum

                soort visserij: staand want en fuiken in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                02-07-1952              WON 19, voormalige volgboot

                04-05-1955              WON 19, doorgehaald niet meer voor de visserij gebezigd

    

                

1955        WON 19     motorkotter ”Gebroeders” / bem. 5

                afm. 14,60 x 3,15 x 1,60. ommv. 4,80

                inhoudsmaten: bruto: 41,05 m3, netto”18,92 m3. brt.: 14,86, nrt.: 6,69

                bouwjaar: 1930                                        werf.: Amsterdam

                motor: 18 pk Industrie (gloeikop) MB, 1 cil. 400 omw. (1935)

                Bunkercapaciteit: 200 liter.  snelheid: 8 km.

                

                eigenaar: Jelle Kuipers, Leerlooiersstraat 44, Makkum

                soort visserij: hoekwant, staande netten en zegen in IJsselmeer

                

                Historie:

                00-00-0000              LE 16 (niet ingeschreven)

                06-11-1951              HA 22

                04-05-1955              WON 19,  gekocht van R. P. Veltman, Harlingen

                00-07-1957              WON 19, weer in eigendom overgegaan op R.P. Veltman, Harlingen. Ligt te koop

                21-11-1958              HA 49,

                

1958        WON 19   open motorboot (hout) / bem. 3

                afm. 5,50 x 2,00 x 0,70

                inhoudsmaten: bruto: 3,93 m3, netto: 2,16 m3. brt.: 1,39, nrt.: 0,76

                bouwjaar:

                motor: 40 pk Citroën bezinemotor, 4 cil.

                bunkercapaciteit: 50 liter.     verbruik: 5 lit./u.

                eigenaar: Jelle Kuipers, Leerlooiersstraat 44, Makkum

                soort visserij: hoekwnt, staande netten, zegen in IJsselmeer

                

                Historie:

                22-04-1958              WON 19, in febr. 1956 gek. van B. van Kalsbeek te Gaast

                                                 en nadien als volgboot gebruikt bij de WON 19

                25-10-1963              WON 19, doorgehaald, niet meer voor de visserij gebruikt

                

1963        WON 19    motorkotter ”Jelle” / bem. 3

                afm. 14,73 x 4,13 x 1,85

                inhoudsmaten: bruto: 72,54 m3, netto: 19,98 m3. brt.: 25,61, nrt.: 7,05

                bouwjaar: 1950                       werf: De Klop, Coevorden

                motor: 116 pk Deutz, type SA 6M 517, 6 cil. 1350 omw. nr. 2178850-55 (1958)

                bunkercapaciteit: 2000 liter  verbruik: 15 lit./u.

                eigenaar: Keimpe Kuipers, Leerlooiersstraat 44, Makkum

                soort visserij: garnalenkor, tongkuil in Noordzee en Waddenzee

                

                Historie:

                12-05-1950              UK 194, nieuw vaartuig / eig; P.Romkes. motor: Kromhout 1920   20 pk

                23-11-1953              UK 194, wijz. motor.  / HMG 1950 80 pk    

                10-11-1958              EH 9, "VOLHARDING" eig; J.W.de Boer  gek. van L. Romkes, Urk

                17-03-1959              EH 9, wijz. motor  Deutz 1958  116 pk  

                28-10-1963              WON 19, "JELLE"  eig; Keimpe Kuipers. gek. van J.W. de Boer jr., Enkhuizen  

                22-11-1965              WON 19, eig. Hein Kuipers, Leerlooiersstraat 44, Makkum

                17-09-1970              WON 19, opgelegd voor verkoop wegens sanering

                

1974        WON 19    motorboot (staal) / bem. 1

                afm. 4,00 x 1,12 x 0,50

                bouwjaar: 1970                       werf: L. Wouda, Makkum

                motor: 5 pk Yamaha, type: P 95, 1 cil. nr. L 5832 (1970)

                eigenaar: Hein Kuipers, Makkum

                soort visserij: paling- en snoekbaarsvisserij in de Waddenzee

                Historie:

                29-08-1974              WON 19, niet eerder ingeschreven geweest

                19-08-1977              WON 19, doorgehaald, vervangen door nieuwe roeiboot             

                                                 wordt niet meer voor de visserij gebruikt


1977        WON 19    roeiboot met b.b. motor (staal) / bem. 1

                afm. 5,00 x 1,75 x 1,70

                bouwjaar: 1976

                motor: 9 pk Mercury b.b. motor (1974)

                eigenaar: Hein Kuipers, Makkum

                soort visserij: fuiken in Waddenzee

                

                Historie:

                07-09-1977              WON 19, tevoren niet ingeschreven geweest

31-10-1978              WON 19, overgeboekt naar nieuw register

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel