WON 20 Aaltje Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 20 ''Aaltje" (1961-1965)  (foto: Bauke Kuipers)

 
 

Hein Kuipers bij het binnenhalen van de garnalennetten. (foto: Bauke Kuipers)

 

   

Bauke Kuipers: Links met gevangen haai, boven met
twee snoeken gevangen in de haven.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Bauke Kuipers in de stuurhut van de Won 20

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel