1911 WON 21 open roeiboot / bem. 1. cons. nr. 43

1911        WON 21    open roeiboot / bem. 1. cons. nr. 43

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Sjoerd Munniksma, Gaast

                soort visserij: bot- en palingvisserij

                

                Historie:

                24-10-1911              WON 21

                16-05-1923              WON 21, doorgehaald, reeds in 1915 gesloopt

                

1924        WON 21   open roeiboot / bem. 1

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Jan Nauta, D 70, Makkum

                soort visserij: botvisserij

                

                Historie:

                28-05-1924              WON 21, nieuw ingeschreven

                09-11-1932              WON 21, doorgehaald, wegens afsluiting Zuiderzee

                

1934        WON 21    roeiboot / bem. 1

                inhoud: 1,5 m3

                eigenaar: Gerrit Kooy, Makkum

                soort visserij: bot-, en palingvisserij

                

                Historie:

                03-05-1934              WON 21, nieuw ingeschreven

                30-10-1940              WON 21, doorgehaald, wordt niet meer voor de kustvisserij gebezigd

                

1941        WON 21   zeilboot (hout) / bem. 2

                inhoud:  bruto: 2,5 m3

                eigenaar: Jacob van der Weerdt, Blokmakersstraat 12, Makkum

                soort visserij: bot- en spieringvisserij in Waddenzee

                

                Historie:

                29-10-1941              WON 21, nieuw ingeschreven, tevoren pleziervaartuig J. v/d Ende, Kornwerderzand

                26-03-1947              WON 21, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                

1949        WON 21    zeilschouw (staal) / bem. 1

                afm. 8,80 x 3,25 x 1,00. omv. 4,83

                inhoudsmaten: bruto: 25,85 m3, netto: 14,22 m3. brt.: 9,13, nrt.: 5,02

                bouwjaar: 1915

                eigenaar: Hendrik Poepjes (* 02-07-1890), Zeedijk a/b, Makkum

                soort visserij: palingfuiken, snoekbaarsnetten in IJsselmeer

                

                Historie:

                08-12-1942              LE 59, eig. H. Poepjes

                08-04-1949              WON 21, eig. verhuisd naar Makkum

                09-05-1949              WON 21, doorgehaald, vaartuig is geheel waardeloos en opgelegd.

                04-04-1951              WON 14, eig. Marinus van Malsen. gek. van H. Poepjes, Rohel

                29-10-1953              WON 14, doorgehaald, thans woonschip

                

1949        WON 21   motorvlet (staal) ”Zeewolf” / bem. 2

                afm. 8,33 x 2,60 x 1,30. omv. 3,90

                inhoudsmaten: bruto: 16,33 m3, netto: 7,35 m3. brt.: 5,77, nrt.: 2,59

                motor: 10 pk NU???, type RSW 10, nr. 762, 500 omw.

                eigenaar: Hendrik Poepjes (* 02-07-1890), Turfmarkt a/b, Makkum

                soort visserij: palingfuiken

                

                Historie:

                09-05-1949              WON 21, gek. van L. Poepjes te Lemmer

                                                                   tevoren bijboot van de LE 110

                

1961        WON 21    motorkotter ”Drie Gezusters” / bem. 3

                afm. 18,00 x 3,05 omv. 5,20.

                inhoudsmaten: bruto: 55,13 m3, netto: 24,81 m3. brt.: 19,48, nrt.: 8,77

                bouwjaar: 1920

                motor: 50 pk Deutz gasoliemotor, 4 cil. 1500 omw. nr. 853-665-68 (1955)

                eigenaar: Pieter Wouda, Slotmakersstraat 42, Makkum

                soort visserij: palingkuil en fuiken in IJsselmeer

                

                Historie:

                                                 tevoren niet voor de visserij gebezigd

                20-01-1937              WON 10, eig. G.Mulder     motor; Deutz  1925  20pk  

                26-11-1943              WON 10, wijz. motor: met gasgenerator

                01-04-1947              WON 10, wijz. motor: 20-24 pk Deutz, 1 cil. nr. 116294 (1925)

                22-01-1961              WON 21, "DE DRIE GEZUSTERS"  eig. Pieter Wouda, Makkum

                                                 tevens wijz. motor Deutz 1955  50pk

                28-11-1967              ST 22,  "DE DRIE GEZUSTERS" eig. Peke Wouda, Stavoren.

  lengte; 17,00 m motor Deutz  1959 50pk    

                00-09-1972              verkocht naar Hardinxveld

                01-10-1994              VL 1,  ”Willem”,  eig. Fa. W. Klop & Zn., Hardinxveld-Giesendam

                                                 lengte; 16m   inhoud 27,24 brt  motor; DAF  100pk  

                 00-00-2000;            wijz. lengte; 16,55m  inhoud; 13BT              

                

1995        WON 21   motorkotter ”Jurjenna”

                afm. 19,64 x 5,60 x 2,01

                inhoud:   45 GT  ? *

                bouwjaar: 1988                       werf: Jumelet  IJmuiden bouwnr: 87-04

                motor: 210 pk., 155 kw DAF (1987)

                eigenaar: Jaap. A. IJska, Makkum

                

                Historie:

                00-00-1988;             WL 3,  ''Zeeuwmeeuw'',  eig. A. en U.D. Vanger, Engwierum

                00-11-1995;             WON 21,  '' Jurjenna'' eig. J.A. IJska, Makkum

                06-06-2008              WR 80,  " Simon Albert'', eig.  Gebr. Wagemaker uit Hippolytushoef

                                                 wijziging motor: 210 pk., 155 kw. DAF (1996)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel