WON 22 Recreatie Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel

 

WON 22 omstreeks 1970 in de Groote Zijlroede bij de brandstoffenhandel van de gebr. Horjus. (foto: Hendrik van der Veen)

 
 

±2000: Als recreatievaartuig. (foto: Rienk Nadema)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel