WON 23 Recreatie Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

2001: Ex WON 23 als recreatieschip de de haven van Workum. (foto: Rienk Nadema)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel