WON 24 Jan Koornstra Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

Garnalenverwerking aan boord van de WON 24 ''Elisabeth". Jan Koornstra, maart 1970.

 
   
 
   
 

Foto's Jan Koornstra Hzn.

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel