WON 24 Elisabeth 1981 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 24 ''Elisabeth'', bouwjaar 1981 van de gebr. Koornstra. (foto: J. Koornstra Hzn.)

 
 

Voor de afslag in Makkum. v.l.n.r. Andries, Jan en Albert Koornstra. (foto: J. Koornstra Hzn.)

 
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel