askSam Document

1912        WON 26   roeiboot ”Vriendschap” / bem. 2.  cons. nr. 3

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Jacob de Haas jr., Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                24-02-1912              WON 26

                05-05-1919              WON 26, doorgehaald, gesloopt

                

1924        WON 26   open vaartuig ”Burgemeester Okma” / bem. 2

                afm. 9,00 x 2,50 x 1,75

                inhoudsmaten: bruto; 16,16 m3, netto: 8,89 m3. brt.: 5,71, nrt.: 3,14

                bouwjaar: 1924                       werf: Berlikum

                eigenaar: Yde de Boer, Zurich nr. 45

                soort visserij: palingfuiken, botnetten in Waddenzee

                Historie:

                

                18-07-1924              WON 26, nieuw vaartuig

                02-06-1954              WON 26, doorgehaald, verkocht aan O. Terpstra te Harlingen

                28-10-1955              doorverkocht aan L. Veltman. In het voorjaar bij Ameland gestrand en gesloopt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel