WON 27 Kuiper Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
Haven Makkum 1953. De coaster ''Rijnborg'' in afbouw bij de werf van Amels. Voor de boeg van de kustvaarder had de werf drie langshellingen voor de kleinere (vissers)schepen. De houten keet behoorde bij de zand- en grindopslag van Schotanus. Varend in de haven de WON 52 met volgboten. Aan de steiger vanaf links; WON 27 en WON 49.  (ansicht: uitgave P.W. Altena) 
 
   

 

 

 

 

 

 

Detail van bovenstaande ansicht met op de wal de net vervangen sluisdeuren.
De motorschouw Won 27 van Frank Kuiper op haar vaste plaats aan het eind van de zuidsteiger. Eenmaal meerde Kuiper de schouw met de steven naar het noorden af. Het kostte hem z'n roer. De stevige oostenwind zorgde voor extreem laag water in de haven en de nog steeds aanwezige haaks op de zeedijk staande strekdammen (haaden) zorgden er voor dat het roer uit de hengsels werd getild. Het werd niet weer teruggevonden.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank en Rein Kuiper aan boord van de schouw WON 27 bezig met de netten. 
(foto: uit de collectie Siebe Poepjes)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel