WON 27 Schouw 1946 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 27 motorschouw (1946-1948). Eigenaar Frank Kuiper. Behalve de S‚nkop staat de gehele zuidwaard onder water.
                                                                                                                                                                 (foto: Hein Faber)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel