1912 WON 27 roeiboot / bem. 1. cons. nr. 38

1912        WON 27   roeiboot / bem. 1.  cons. nr. 38

                inhoud; 1 m3

                eigenaar: Wiebe Visser, Makkum

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                11-03-1912              WON 27

                09-11-1932              WON 27, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1935        WON 27    zeilvaartuig / bem. 2

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Andries Deinum, Turfmarkt 24, Makkum

                soort visserij: haring en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                22-05-1935              WON 27, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                30-10-1940              WON 27, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt

                

1941        WON 27   zeilschouw  (hout) / bem. 2

                afm. 4,15 x 1,20. omv. 2,10

                inhoudsmaten: bruto: 1,92 m3, netto: 1,06 m3. brt.: 0,68, nrt.: 0,37

                bouwjaar: 1937/’38

                eigenaar: Frank Kuiper, Cornwerd no. 44

                soort visserij: met palingfuiken en sleepnetten in Waddenzee

                

                Historie:

                00-00-1938              pleziervaartuig: J. Verf, Huizum

                11-12-1941              WON 27

                23-07-1943              WON 27, verkocht aan Sytze de Vries, Pruikmakershoek 10 te Makkum, thans

                                                 Volgbootje

                

1943        WON 27   open roeiboot (hout) / bem. 2

                afm. 5,00 x 1,40. omv. 2,40

                inhoudsmaten: bruto: 3,07 m3, netto: 1,69 m3. brt.: 1,08, nrt.: 0,60

                bouwjaar: 1942

                eigenaar: Frank Kuiper, Cornwerd nr. 44

                soort visserij: fuiken, kamerfuiken in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                25-01-1943              WON 77, nieuw vaartuig

                15-05-1943              WON 77, doorgehaald, thans bijboot bij de WON 77

                27-10-1943              WON 27, 08-05-1943 gek. van D. Cousijn, Almenum

                22-01-1946              WON 27, doorgehaald, thans volgboot bij de WON 27

                

1946        WON 27    zeilschouw met motor (hout) / bem. 2

                Afm. 8,00 x 2,75. omv. 6,05

                inhoudsmaten: bruto: 26,33 m3, netto: 11,85 m3. brt.: 9,30, nrt.: 4,19 bouwjaar: 1928

                motor: 16 pk C.L. Conard benzine/petroleum, 1 cil.

                eigenaar: Frank Kuiper, Cornwerd nr. 44

                soort visserij: palingfuiken, snoekbaars, spiering en botnetten IJsselmeer en Waddenzee

                volgboten: ex WON 27 als bijboot

                

                Historie:

                06-04-1943              UK 195

                15-05-1943              WON 77

                22-01-1946              WON 27, gek. van D. Cousijn, Alemenum

                15-09-1948              WON 27, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt

                00-00-0000              LE 28, eig. B. Visser te Lemmer

                

1948        WON 27    motorschouw (hout) / bem. 3

                afm. 7,80 x 2,74. omv. 4,67

                inhoudsmaten: bruto: 18,20 m3, netto: 8,19 m3. brt.: 6,43, nrt.: 2,89

                bouwjaar: 1941      

                motor: 18 pk Ford A benzinemotor, 4 cil. (1930)

                eigenaar: Frank Kuiper, Cornwerd nr. 44

                soort visserij: fuiken, netten in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                05-09-1941              WON 22, "POOLSTER" eig; Pieter Wouda,  nieuw vaartuig

                05-05-1948              WON 22, "POOLSTER" eig. Pieter Wouda, Makkum

                15-09-1948              WON 27, eig. Frank Kuiper, Makkum

                07-05-1956              WON 27, doorgehaald, zal worden verkocht en ingericht als pleziervaartuig


1957        WON 27   motorvlet (staal) / bem. 1

                afm. 8,00 x 2,10 x 1,00. omv. 4,50

                inhoudsmaten: bruto: 9,47 m3, netto: 5,21 m3. brt.: 3,31, nrt.: 1,84

                bouwjaar: 1936

                motor: 8-10 pk Bolinder, 1 cil. 1000 omw.

                eigenaar: Thomas van Malsen, Pothuissteeg 6, Makkum

                soort visserij: totebel en aalfuiken in Waddenzee

                

                Historie:

                07-11-1957              WON 27, 02-11-1957 gek. van K. van Malsen te Makkum

                                                 tevoren niet ingeschreven geweest.

                27-01-1969              WON 27, doorgehaald, thans volgboot bij de nieuwe vlet WON 27

                

1969        WON 27 motorvlet (staal) ”Drie Gebroeders” / bem. 3

                afm. 10,50 x 3,40 x 1,80.

                inhoudsmaten: bruto: 6,00 m3, netto: 5,00 m3. brt.: 15,00

                bouwjaar: 1968                       werf: J. Blom, Hindeloopen

                motor: 102 pk DAF DD575 M3, 6 cil. 2100 omw. nr. 48830 (1968)

                bunkercapaciteit: 600 liter    verbruik: 10 lit./u.

                eigenaar: Thomas van Malsen, Pothuissteeg 17, Makkum

                soort visserij: palingfuikenvisserij, kommen in Waddenzee

                

                Historie:

                27-01-1969              WON 27,  "DRIE GEBROEDERS" eig. T.van Malsen,  nieuw vaartuig

                19-08-1977              WON 27, doorgehaald, wordt niet meer bedrijfsmatig voor de visserij gebruikt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel