WON 28 Jelle I Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

WON 28, garnalen vissend.                                                                                                               (foto: Jelte van der Bijl)
 
 
Juli 1943: WON 28 "Jelle I" (1935-1976) van de gebroeders Jan en Klaas Koornstra. De WON 10 van Gradus Mulder en rechts de WON 24 ''De Acht Gebroeders" van Andries H. Koornstra. Groot op de boeg geschilderd de Nederlandse driekleur met daarboven de naam van de eigenaar. Dit om beschieting door zowel Duitse als geallieerde vliegtuigen te voorkomen.
 
 
Johannes Koornstra en Keimpe Roedema.                                                                                                  (foto: Tonnie Rinia)
 

De foto is gemaakt door mijn zuster Johanna. Mijn complimenten voor de prachtige foto's met de namen erbij.
Groeten Keimpe Roedema, Harlingen

 
 
Een beeld van de ansjovisserij in het midden van de vijftiger jaren. Hier loste de 'Jelle' zijn vrachtje voor de afslag. Aan boord v.l.n.r. Jelle, Janus en Johannes Koornstra, en bij de stuurhut Bauke Adema 'Captwie' en met hoed Andries Koornstra.
 
 
Janus Koornstra, schipper op de WON 28.                                                                                (foto: Klaas en Tiny Koornstra)
 
 
Yn'e triticher jierren losste men noch binnen. Fan l.n.r. famke op klompen is Sine Rinia, mei pet Janus Koornstra, Gerrit Bastiaan Gort stiet bukt, man mei sek ?, by de stjurkast Jelle Koornstra, jonkje mei muts 'seach ek doe al hannel' Theun Koornstra, mei skelk Schelte Coehoorn, dan Jan Arriaan Koornstra, Klaas Koornstra. En op'e eftergrun mei pet, Arjen Visser en Sake Koornstra.                                                                                                                         (foto: Theun en Aukje Koornstra)
 
 
Binnenkomst haven met op achtergrond stenen dam.                                                                             (foto: Walter Altena) 
 
   
Links: binnenkomst haven met op vpoorgrond restant havenhoofd. Boven plaatsing nieuwe mast voor de wal bij smid Hogeboom. (foto's: links Theun Koornstra, boven: Jeljer Zwart)

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel