WON 3 1995 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
 

Maart 1995: Bouw en tewaterlating bij Scheepswerf Friesland te Lemmer. De WON 3 was het eerste, speciaal, voor de handkokkelvisserij gebouwde vaartuig in Nederland en daarmee voorloper van duurzame visserij op de Waddenzee. 
                                                  (foto's: Rienk Nadema)
   

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel