1911 WON 3 open zeil of roeiboot / bem. 1. cons. nr. 24.

1911        WON 3     open zeil of roeiboot  / bem. 1. cons. nr. 24.

                inhoud: 1 m3          

                eigenaar: Gerrit Kooy, Makkum.

                Soort visserij: Botvisserij op de Zuiderzee

                

                Historie:

                24-07-1911              WON 3

                09-11-1932              WON 3, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1933        WON 3    open zeil- of roeiboot ”Dolfijn” / bem. 2

                inhoud: 3 m3

                eigenaar: Jan Sjoerds Anema, Kimswerd no 46d

                Soort visserij: Kustvisserij, hoofdzakelijk haringvisserij

                

                Historie:

                16-02-1933              WON 3, nieuw vaartuig

                02-06-1943              WON 3, doorgehaald wordt als volgboot gebezigd

                

1945        WON 3     open vaartuig met motor, hout  / bem. 3.

                afm. 4,00 x 1,60. Omvang: 2,50 inh. bruto: 3,03 m3, netto: 1,36 m3, brt.: 1,07, nrt.: 0.48               

                bouwjaar: + 1935

                Motor: 10 pk. Citroën, benzinemotor, 4 cyl.

                eigenaar: Eelke van der Laan, Zeedijk 9, Makkum

                soort visserij: alle vistuigen op Waddenzee en IJsselmeer

                

                Historie:

                08-06-1945              WON 3, tevoren niet gebruikt voor visserij

                00-00-1945              WON 3, door de Duitsers in de grond geboord toen het schip voor de wal

                                                 lag bij de ”Kaatjes” (gebr. Poepjes) aan de Groote Zijlroede, hierna gesloopt.

                                                (mogelijk verwarring met WON 42, of anders bijboot bij de 42?)

 

                

1946        WON 3   Marker rondbouw met motor, staal / bem. 3

                afm. 9,50 x 3,00.  Omvang: 5 m,

                inhoud: bruto: 27,36 m3, netto”12,31 m3. brt.: 9,67, nrt.: 4,35

                bouwjaar: 1937              werf: W. v.d. Goor, Monnickendam

                motor: 12 pk. Ford T, benzinemotor, 4 cyl.  (1937)

                eigenaar: Eelke van der Laan,  Zeedijk 9, Makkum

                soort visserij: alle geoorloofde vistuigen op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                00-00-1937              Gebouwd voor Jochem Hopman, Spakenburg nadat deze door brand zijn botter verloor.      

                21-07-1942              BU 32,    eig. J. Hopman, Spakenburg

                28-03-1946              WON 3, eig. Eelke van der Laan, Makkum

                29-10-1953              WON 3, wijz. motor 20 pk. Lister, ruwolie motor, 2 cyl.

                                                 Visserij: Kuil, snoekbaars en botnetten

                11-05-1964              doorgehaald, opgelegd en later verkocht aan de directeur van Lankhorst  

                                                 in Sneek , verbouwd tot recreatieschip, later weer teruggebracht in originele staat.                                                                                        


                

1964        WON 3     roeiboot met bun / bem. 1

                afm. 6,00 x 2,20 x 1,20. Inhoud + 2 brt.

                bouwjaar: 1956, Nauta, Harlingen

                eigenaar: Elibertus Koornstra (*12-07-1897), Ds, L. Touwenlaan 36, Makkum

                soort visserij: palingfuiken op IJsselmeer

                

                Historie:

                26-10-1964              WON 3, gekocht van de gebr. Poepjes, Makkum

                                                                tevoren volgboot bij de WON 23.

                25-10-1967              WON 3, afgevoerd, wordt niet langer voor de visserij gebruikt.

                

1987        WON 3     motorschip ”Vertrouwen”

                afm. 18,90 x 3,65 x 1,45

                inhoudsmaten: brt: 38,90

                bouwjaar: 1959                       werf: De Hoop, Schiedam  (bouwnummer 47)

                motor: 112 pk Scania Vabis diesel, type 2S108 (1969)

                meetbrief nr: 10557BROTT1959           

                eigenaar: J. Nadema, Witmarsum

                

                Historie:

                voorheen                bunkerboot Gulfoil 12 (meetbr. 10557 B Rott. (1959)

                                                 eig. Rederij Gulfoil Nederland, Schiedam

                11-07-1980              YE 49, ”Vertrouwen”, eig. H.W. Bol ( motervermogen 120 PK )

                25-07-1987              WON 3, ”Vertrouwen”, eig. J. Nadema

                17-07-1990              KG 1, ”Vertrouwen”, eig. C. M. Tazelaar

                00-09-1994              uitgeschreven, verkocht aan een particulier

                

1989        WON 3    motorschip ”Vertrouwen”

                afm. 22,27 x 4,69 x 1,80

                inhoudsmaten: 66,43 brt. *

                bouwjaar: 1904      werf: Gebr. Kooiman, Zwijndrecht

                motor: 350 pk Mercedes (1988)               

                eigenaar: Mts. J. en R.J. Nadema, Witmarsum

                

                Historie:

                voorheen                beurtschip te ‘s Gravendeel, eig. F. Aardoone

                00-00-1939              wijz. motor: 60 pk Kromhout

                28-05-1948              PI 4,  "MOSSELBANK"eig. R.F.M. en J. en G.C. Rammeloo

                                                 Motor; Kromhout  1939  60 PK  bj. 1909 

                                                 afm. 21,08 x 4,69 x 1,80

                24-02-1954              YE 184,  "Mosselbank" wijz. motor: 80 pk Caterpillar

                00-00-1963              YE 184, wijz. motor: 170 pk Caterpillar

                00-09-1969              WIJK 5,  "CAPELLA" eig. de Leeuw & Cornelisse, Wyk auf Fohr in Duitsland

                00-00-1986              motor; Mercedes  1986  350pk 

                00-00-1989              WON 3

                00-08-1990              WON 3,  "VERTROUWEN"   eig. J.Nadema, tevens van nieuw stuurhuis voorzien

                00-00-1991              stuurhuis naar voorschip verplaatst                

                00-06-1995              uitgeschreven en bij scheepswerf Sipma in Harlingen verbouwd    

                                                 tot recreatievaartuig FLIPPER, in 2006 doorverkocht      

                

1995        WON 3   motorkotter ”Vertrouwen”

                afm. 23,95 x 6,00 x 1,75 inhoud: 65,70 brt.    

                bouwjaar: 1995      werf: casco: scheepswerf Friesland, Lemmer

                                                  afbouw in eigen beheer

                motor: 350 pk., 257 kw  Mercedes (1986) uit vorige WON 3

                eigenaar: Maatschap J. en R.J. Nadema, Witmarsum

                

                Historie:

                00-00-1995              WON 3, ”Vertrouwen”, nieuw vaartuig

                00-10-1995              WON 3,  "VERTROUWEN",  eig. Mts. J. en R.J. Nadema  uit Witmarsum

                30-01-2001              opgave GT 73

                00-01-2002              opg. inhoud; 73 BT      

                00-12-2008              Rienk J. Nadema uit Witmarsum alleen eigenaar, schip wordt ingezet voor de handkokkelvisserij. 
                                                
zie de informatieve site: www.won-3.nl 

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel