askSam Document

1912        WON 31   roeiboot ”Twee Gebroeders” / bem. 2.  cons. nr. 17

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Jacob Annes de Haas sr., Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1912              WON 31, eig. J.A. de Haas sr., Kimswerd

                03-05-1919              WON 31, eig. J. A. de Haas jr., Kimswerd

                09-11-1932              WON 31, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 31   motorsloep ”Zeven Broers” / bem. 4

                inhoud: bruto: 31 m3, netto: 14 m3

                motor: 15 pk           

                eigenaar: Jurie van der Berg, Makkum

                soort visserij: kommenvisserij op haring en ansjovis in de Waddenzee

                

                Historie:

                tevoren:                  UK 60

                27-01-1936              WON 31

                05-08-1939              HA 89, eig. L. Veltman, Harlingen

                

1939        WON 31    motorboot geheel gedekt / bem. 4

                inhoud: bruto: 55 m3, netto: 24,6 m3

                motor: 20 pk

                eigenaar: Jurie van der Berg, Makkum

                soort visserij: Waddenvisserij op haring, bot, paling en ansjovis

                

                Historie:

                05-09-1936              HA 89, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                05-08-1939              WON 31

                14-11-1939              WON 31, doorgehaald, eig. vertrokken naar Urk, Wijk I - II

                

1940        WON 31   zeilboot ”Fütti” / bem. 1

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Leendert van Malsen, Kornwerderzand a/b

                soort visserij: bot- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                20-07-1940              WON 31, nieuw vaartuig

                29-01-1943              WON 32, doorgehaald, door brand vernield

                

1943        WON 31   motorkotter ”Grietje” / bem. 4

                afm. 18,00 x 3,80. omv. 5,00

                inhoudsmaten: bruto: 62,73 m3, netto: 28,23 m3. brt.: 22,16, nrt.: 9,97

                motor: 45 pk Industrie, 1 cil. (1930)

                eigenaren: Gebr. van den Berg: Tymen en Aart van den Berg

                vishandelaren te Makkum

                voor onbepaalde tijd verhuurd aan:  schipper: David van der Kooij, Schans 20 te Makkum

                vergunninghouder: Andries Visser (* 30-09-1888), Kerkeburen 16, Makkum

                soort visserij: aalfuiken, kuil in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                09-06-1943              WON 31, tevoren niet ingeschreven geweest

                13-03-1948              WON 31, in gebruik als palingboot voor de Gebr. v.d. Berg

                09-12-1948              WON 31, gehuurd door Geert Lykle Poepjes, Markt 7, Makkum

                13-06-1949              HA 52, gehuurd door J. Veltman te Harlingen

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel