WON 32 Luctor et Emergo Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 32 ''Luctor et Emergo", met de oude stuurhut van de WON 77.  (foto: Rienk Nadema)

 

  
 
 

20 januari 2007: aanhoudende westenwind zorgde voor hoge waterstand. (foto: Sjoerd Gielstra)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel