1912 WON 32 open zeil- of roeiboot ”Zeehond” / bem. 2

1912        WON 32    open zeil- of roeiboot ”Zeehond” / bem. 2

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Sjoerd Anema, Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1912              WON 32

                05-05-1919              WON 32, doorgehaald, gesloopt

                

1924        WON 32   open roeiboot ”Stormvogel” / bem. 1

                inhoud: bruto: 2 m3, netto: 1 m3

                eigenaar: Hendrik de Boer, Gaast 68

                soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                10-09-1924              WON 32, nieuw ingeschreven

                09-11-1932              WON 32, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 32   halfged. platbodem met motor (aak) ”Vijf Gebroeders” / bem. 3

                afm. 12,05 x 4,04 x 1,04

                Bj:            

                inhoudsmaten: bruto: 36,11 m3, netto; 8,10 m3. brt.: 12,75, nrt.: 2,86

                motor: 10 pk Kermat  (1930)

                eigenaar: F. Bootsma, Makkum

                soort visserij: alle mogelijke visserij in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                00-00-1906              eig. D., J. en S.J. Coehoorn

                13-07-1911              LE 23, eig.      Coehoorn

                27-02-1922              LE 23 ”De Vrouwe Elizabeth”, eig. H. Bootsma

                06-11-1930              LE 23 ”De Vrouwe Elizabeth”, van motor voorzien

                11-02-1936              WON 32 ”Vijf Gebroeders”, eig. F. Bootsma

                04-06-1936              HB 28 ”De Zwerver”, eig. J. de Vries

                06-02-1941              ZK 20 ”Twee Gebroeders”, eig. W. Smit

                                                 wijz. motor: Deutz diesel, 2 cil. (1941)

                24-03-1947              ZK 20 ”Twee Gebroeders”, eig. D. de Braak  (TWEE GEZUSTERS  ?)

                13-11-1953              ZK 20  ”Twee Gebroeders”, uitgeschreven

                

1936        WON 32   motorkotter  ”Elisabeth II” / bem. 4

                afm. 17,00 x 3,70 x 4,80 m

                inhoudsmaten: bruto: 65,02 m3, netto: 29,26 m3. brt.: 22,98, nrt.: 10,34

                bouwjaar: 1915, Workum als vrachtscheepje

                motor: 26 pk Kromhout, 1 cil. (1930)

                eigenaren: Haiko Bootsma (* 06-05-1896), Krommesloot 7, Makkum en Gouke Bootsma (* 14-12-1897)

                soort visserij: haring- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                volgboten: 2 houten boten

                                 

Historie:

                14-07-1936              WON 32, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                                                 van Haiko en Gouke Bootsma uit Makkum.

                                                 motor : 1 cilinder 26 pk. Kromhout uit 1930,

                26-11-1943              WON 32 voorzien van gasgenerator

                07-03-1947              WON 32, wijz. eig. Klaas, Pieter Fedde, Haiko (* 06-05-1896),  Gouke (* 14-12-1897)

                                                 en Jan Bootsma (* 30-12-1899)

                13-05-1960              WON 32, wijz. schipper: Jan Bootsma

                28-02-1961              WON 32, wijz. motor: 75 pk Deutz,type SA 6L 514, 6 cil. 1500 omw. nr. 2-408-847-52  (1960)

                12-01-1965              WON 32, naamgeving: ”Elisabeth II”

                09-04-1975              WON 32 ”Elisabeth”, wijz. eig. Fimme J, Fimme K. en Fimme H. Bootsma

                07-03-1977              WON 32 ”Elisabeth”, wijz. visserij: palingvisserij in IJsselmeer   

                00-00-1978              overboeking nieuw register

                00-05-1989              WON 32 ''Luctor et Emergo'' eig. F.C. Bootsma  loa; 17,00

                00-00-2003              loa; 16,96      inhoud; 20BT  

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel