askSam Document

1912        WON 34   open zeil- of roeiboot ”Jonge Jacob” / bem. 2

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Abraham de Haas, Kimswerd

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1912              WON 34

                16-05-1923              WON 34, doorgehaald, thans bijboot HA 3

                

1926        WON 34     open zeil- of roeiboot ”Zeester”

                inhoud; 1 m3

                eigenaar:  Lolle van der Kooy, Makkum C 114

                soort visserij: kustvisserij Zuiderzee

                

                Historie:

                18-03-1926              WON 34, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                30-10-1940              WON 34, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                

1942        WON 34   open zeil- of roeiboot (hout) / bem. 2

                inhoud: 3 m3

                bouwjaar: 1938

                eigenaar:  Marinus van Malsen (* 02-07-1918) Turfmarkt 56, Makkum

                soort visserij: aal- en botfuiken benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                12-02-1942              WON 34, nieuw ingeschreven,

                                                 gekocht van K. Boonstra, Dokstraat 8 te Harlingen

                26-03-1947              WON 34, doorgehaald, gesloopt

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel