WON 37 Friesch Dagblad Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

Foto's geplaatst bij een artikel over de palingvangst in het Friesch Dagblad 12-10-1978. (foto's: Frans Andringa)

 

 

Als je zo'n joekel vangt kan er wel een lachje af. Piet Poepjes ''dresseert'' een vijfponder

 

 

De schietfuiken worden binnengehaald. Op de voorgrond Lubbert van der Laan, daarachter Piet Poepjes

 

   
 
     Lubbert van der Laan achter het stuurwiel
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel