1912 WON 37 open zeil- of roeiboot ”Hoop op Zegen” / bem. 2

1912        WON 37 open zeil- of roeiboot ”Hoop op Zegen” / bem. 2

                inhoud: 4 m3.         consent nr. 6

                eigenaar: Sijbren Kuipers, Pingjum

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                15-02-1912              WON 37, nieuwe inschrijving

                16-05-1923              WON 37, eig. Sijbren en Sjoerd Kuipers

                23-03-1931              HA 8

                

1932        WON 37 halfged. zeilboot / bem. 1

                inhoud: bruto: 6 m3, netto: 4 m3

                eigenaar: Frank Kuiper, Makkum C 21

                soort visserij: kustvisserij

                

                Historie:

                03-02-1932              WON 37, nieuwe inschrijving, nieuw vaartuig

                eind 1932                WON 37, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 37    motorbotter, hout ”Dolfijn” / bem. 4

                afm. 11,65 x 3,55, omvang: 6,15

                inhoud: bruto: 46,59 m3, netto: 20,96 m, brt. 16,46, nrt. 7,41.                           

                bouwjaar: 1917                       

                motor: 16-18 pk Bolinder gasolie motor, 2 cyl. (1934)

                eigenaar: Elibertus Koornstra (* 12-07-1897), Makkum (woont aan boord)

                soort visserij: Waddenzeevisserij met fuiken en kommen

                

                Historie:

                01-03-1917              VN 5 nieuw vaartuig      /   eig; L.Smit

                23-04-1918              VN 64 eig. vermoedelijk E. Spit (Evert de Schuine),

                                                 later Remmelt van Evert de Schuine

                11-07-1927              VN 64 uit de vaart    (wordt logementsschip te Medemblik  )

                25-08-1928              LE 65   /  DOLFIJN  eig. E.Koornstra  

                30-08-1933              HA 46  /  eig; E.Koornstra

                06-03-1936              WON 37 ”Dolfijn”,  tevens van motor  voorzien

                21-12-1942              WON 37 ”Dolfijn”, wijz. visserij: fuiken, netten en kommen op

                                                                   Waddenzee en IJsselmeer

                                                                   eigenaar woont thans: Pruikmakershoek 13, Makkum

                                                                   volgboten: 1 ijzeren vlet en 2 houten roeiboten

                07-06-1948              WON 37 ”Dolfijn”, doorgehaald, verkocht naar Vollenhove, thans VN 11

                27-02-1948              VN-11  eig. T.Schuurman Jzn.          

                03-03-1949              verkocht aan T.C.Bik te Schoorl, pleziervaartuig      

                

1948        WON 37  motorboot ”Peter Frans” / bem. 4

                afm.: 15,75 x 3,54 x 1,20.

                inhoudsmaten: bruto: 54,01 m3, netto: 24,31 m3. brt.: 19,09, nrt.: 8,59

                bouwjaar:  / 1937 *                                 

                motor: 30 pk Zwitsers Weber gasolie motor, 2 cyl. 1000 omw. (1947)

                bunkercapaciteit: 575 liter, verbruik: 6-7 lit./u.

                eigenaar: Elibertus Koornstra, Laan 25 Makkum.

                soort visserij: palingfuiken, snoekbaarsnetten IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                tot 1947                   voormalig beurtschip / JONGE SIPKE  * / eig. J. Postma, Leeuwarden

                                                 verbouwd en ingekort bij Amels Makkum

                07-06-1948              WON 37 ”Peter Frans”,       eig. E. Koornstra

                11-04-1964              WON 37 ”Lub”, eig. Eelke v.d. Laan , Lieuwkemastraat 51, Makkum

                                                                   kocht de kotter nadat deze begin 1964 was gezonken

                                                                   afm. 14,44 x 3,56 x 1,06 ? hermeting???

                                                                   nieuwe motor: 72 pk Lister ruwolie motor, 6 cyl. 2000 omw. (1964)

                03-01-1968              WON 37 ”Lub”, nieuwe motor: 165 pk DAF gasolie motor, 6 cyl. 1900 omw. (1967)

                18-10-1968              WON 37 ”Lub”,    eig. Fa. E. van der Laan & Zn.

                27-11-1975              WON 37 ”Lub”,    eig. Lubbert van der Laan

                28-07-2000              WON 37  HOOP OP ZEGEN  eig. Fa. H.F & F.C.Bootsma  

                                                                  loa; 15,98m  inhoud; 15GT

                00-06-2002              uitgeschreven en verkocht aan dhr. Leo de Jong te Spakenburg

                                                 die de kotter weer terug in oude staat wil brengen  

 

2002       WON 37   praam

               afm. ?

               eig. Fa. H.F & F.C.Bootsma

                

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel