1912 WON 38 open zeil- of roeiboot ”Jonge Eeltje” / bem. 2

1912        WON 38     open zeil- of roeiboot ”Jonge Eeltje” / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Gerrit Stellingwerf, Zurich

                soort visserij: haringvisserij aan de kust op de Zuiderzee

                

                Historie:

                27-02-1912              WON 38, nieuw ingeschreven

                16-05-1923              WON 38, doorgehaald in 1920 gesloopt

                

1926        WON 38    open zeil- of roeiboot ”Lyts, mar Krigel” 1m3

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Otte Politiek, Makkum

                soort visserij: kustvisserij

                

                Historie:

                01-07-1926              WON 38, nieuw ingeschreven, voorheen niet voor de visserij gebezigd

                30-10-1940              WON 38, doorgehaald, niet meer voor de visserij gebruikt

                

1942        WON 38    motorboot ”Ambulant” / bem. 2

                inhoud: 80 m3

                bouwjaar: + 1916

                motor: 20 pk Industrie

                eigenaar: Klaas van der Meulen (* 20-07-1907) afkomstig van Staveren woont aan boord

                soort visserij: waddenvisserij met botfuiken en raamkuilen op ansjovis, schardijn en bot      

                

                Historie:

                                                 tevoren ST 9 (niet ingeschreven)

                21-04-1942              WON 38 ”Ambulant”

                22-11-1943              WON 38 ”Ambulant”, niet meer voor visserij gebezigd

                

1951        WON 38   motorkotter ”Johannes” / bem. 4

                afm. 13,30 x 4,07 x 1,63

                inhoudsmaten: bruto: 65,59 m3, netto: 13,26 m3. brt. 23,15, nrt. 4,68

                bouwjaar: 1948                       werf: Gebr. Boot, Alphen a/d Rijn

                motor: 20 pk Industrie, ruwoliemotor IB 4A, 1 cil. 390 omw. nr. 1181 (1948)

                eigenaar: Andries Koornstra (* 22-04-1894), Voorstraat, Makkum

                soort visserij: fuiken, kommen, kamers, kuil en sleepnetten op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                30-07-1948              UK 72,  "HOOP DOET LEVEN"  eig; C.Bakker, motor Industrie 1948 20 PK /nieuw vaartuig

                06-01-1950              uitgeschreven      

                25-05-1950              UK 73, "HOOP DOET LEVEN"  eig. C. Bakker te Urk

                19-03-1951              WON 38, ”Johannes”  

                09-04-1960              WON 38, ”Johannes”, wijz. visserij: Noordzee en Waddenzee

                26-05-1961              WON 38, ”Johannes”, nieuwe motor  / Kromhout 1961 70 PK  

                                                 eig. Andries Koornstra verhuisd naar Harlingen

                08-12-1965              HA 14,  "GRIETJE"  eig. J.Koornstra 

                                                 schip havent voortaan in Harlingen en wordt omgenummerd.           

                00-00-1966              nwe  motor;Scania 1966  153pk    

                01-03-1985              nwe. motor;Scania 1984  182pk      

                00-12-1986              verlengd; loa. 17,66m  30,15 brt        

                00-12-1994              hermeten, inhoud;  22GT                      

                00-00-1999              hermeten; afm.      x 17,66 x 4,00 x 1,80

                01-01-2006              wijz. inhoud; 24 BT                                    

                01-03-2006              WK 10,  "JOHANNA"  eig. Bouke Smid, Workum

                

                

1975        WON 38   motorkotter / bem. 2

                afm. 15,50 x 3,50 x 1,80. brt. 19.09

                bouwjaar: 1928

                motor: 100 pk Volvo Penta, type MD 70A, 6 cil. 1800 omw. nr. 1538226 (1968)

                bunkercapaciteit: 200 liter. verbruik: 20 lit./u. snelheid: 9 zeemijl

                eigenaar: Bastiaan de Haan, Leerlooiersstraat 7, Makkum

                soort visserij: snoekbaars en paling op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                30-07-1948              UK 29, "HILTJE"eig; R.de Boer  motor Kromhout 20 pk;  tevoren vrachtvaartuig

                10-03-1953              wijz. motor; Kromhout 1928  30pk    

                13-10-1959              UK 201, "NEELTJE"  eig; L..Bakker later Evert Bakker ?  

                02-10-1959              gekocht van R. de Boer, Urk

                04-05-1961              UK 201, nieuwe motor  / Steyer 1960  60 PK 

                31-10-1969              UK 201, in 1968 nieuwe motor / Volvo Penta 1968  100 PK

                06-12-1971              UK 201, 12-1971 opgelegd voor verkoop

                23-05-1972              UK 9,  "BERTHA NELLIE ", eig. J.Woord,  03-1973 gekocht van L. Bakker, Urk

                11-12-1975              WON 38,  eig; B.de Haan  21-11-1975 gekocht van Jan Woord, Urk

                00-01-1988              UK 263,  "LUBBETJE"  eig. R.Post   afm; 14,78 x   x3,50 x 1,80   inhoud; 17,56brt

00-09-1990              onttrokken aan de visserij          

                

1988        WON 38            motorkotter "BARI"

                Eigenaar; Fa. Gebrs. Jelle en Douwe de Haan , Makkum  

                Bouwjaar: 1988          Werf     Blom, Hindeloopen                                                                             
                Afm.     15,18 x    x 4,60 x 1,70  

                Inhoud  30,62 brt                                                                  

                Motor   Scania Vabis 1986 130pk      

                

Historie;    

                00-05-1988              WON 38,  "BARI"            

                00-00-2003               inhoud; 29GT          

                00-00-2005               nieuwe motor;          

                

                Geheel nieuw ingevoerd

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel