1912 WON 39 halfged. platbodem ”Christiaan” / bem. 2

1912        WON 39   halfged. platbodem ”Christiaan” / bem. 2

                inhoud: bruto: 6 m3, netto: 4 m3

                eigenaar: Jan Rotgans, Makkum

                soort visserij: paling en botvisserij op Zuiderzee

                

                Historie:

                voorheen                HD 9

                30-09-1912              WON 39 ”Christiaan”

                05-02-1917              WR 177

                

1927        WON 39    open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 3,5m3

                eigenaar: Hille van der Kooy, Makkum B 10

                soort visserij: botvisserij

                

                Historie:

                22-03-1927              WON 39, nieuw ingeschreven

                30-10-1940              WON 39, doorgehaald, wordt niet meer voor de kustvisserij gebezigd

                

1942        WON 39    motorkotter ”Drie Gezusters” / bem. 4

                afm. 10,70 x 2,65. omvang: 5,40

                inhoudsmaten: bruto: 31,20 m3, netto: 14,04 m3. brt. 11,03. nrt. 4,96

                bouwjaar: 1941                       werf: Amels te Makkum

                motor: 20 pk Industrie gasoliemotor, IBS, 1 cil. 350 omw. Nr. 576 (1937)

                verbruik: 10 lit./u. snelheid: 7 zeemijl

                eigenaar: Jan A. Koornstra, Kerkstraat 10, Makkum

                soort visserij: raamkuil, kuil- en komvisserij op de Waddenzee

                

                Historie:

                11-08-1942              WON 39 ”Drie Gezusters”, nieuw vaartuig

                29-04-1947              WON 39 ”Drie Gezusters”, overgenomen in nieuw register

                07-06-1950              WON 39 ”Drie Gezusters”, wijz. visserij: palingfuiken en staandwant op Waddenzee             

                16-07-1957              WON 39 ”Drie Gezusters”, eig. Steven Koornstra, Slotmakersstr. Makkum

                07-04-1959              HA 13, eig. Steven Koornstra, Harlingen

                

1959        WON 39    motorkotter ”Andries” / bem. 3

                afm. 14,52 x 3,45 x 1,39

                inhoudsmaten: bruto: 48,24 m2, netto: 10,66 m3. brt. 17,03. nrt. 3,76.

                bouwjaar: ±1925

                motor: 20 pk Kromhout gasoliemotor, 1 cil, 380 omw. nr. 575 (1959)

                eigenaar: Jan A. Koornstra,  Ged. Putten 2, Makkum

                soort visserij: garnalenkor en palingkuil op IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                01-08-1949              WR 71, 02-1949 gekocht van Amels Makkum, tevoren vrachtboot

                17-07-1957              WON 24,  "ANDRIES"  eig. Jan A. Koornstra  motor; AWA 1949  40pk

                                                 afm.15,15 x 3,75 x 1,50   inhoud; 19,51 brt, gekocht van S. Bakker, Wieringen

                11-02-1959              WON 39   ”Andries”, wijz. motor en meetbrief  / eig. Jan A. Koornstra  * /

                30-07-1963              WON 39 ” Andries”, wijz. motor: 72 pk Lister diesel, 4 cil. 2000 omw. nr. 242 HB  612 (1962)

                25-10-1967              WON 39 ” Andries”, wijz. motor: 70 pk Kromhout, 4 TS 117, 4 cil, 4 takt, 1500 omw. (1966)

                00-03-1979              opgelegd voor de verkoop             

 

1979        WON 39    motorkotter  "KLAASKE JAN"      

                Eigenaar;  Andries  Koornstra en Jan A. Koornstra , Makkum    

                bouwjaar:   1978     Werf     Volharding, Stavoren                    

                afm.     14,04 x 13,55 x 4,21 x 1,16            

                inhoud  16,06 brt                                                                         

                motor   Scania Vabis  1978 131 pk                                              

                

                Historie;

                00-03-1979              WON 39  "KLAASKE JAN"        eig.A. & J.A. Koornstra  *

                08-12-1985              eig. A.Koornstra              

                05-10-1999              hermeting; inhoud; 13GT  

                

                Geheel nieuw ingevoerd

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel