1911 WON 4 open zeil- of roeiboot / bem. 1. Cons. nr. 23

1911        WON 4    open zeil- of roeiboot  / bem. 1. Cons. nr. 23

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Willem Faber, Makkum

                soort visserij: botvisserij op Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 4

                00-00-1917              WON 4, nieuwe eigenaar: Pieter van der Schaaf, Makkum

                29-06-1926              WON 4, doorgehaald, niet meer voor de visserij gebezigd

                

1927        WON 4     open zeil- of roeiboot  / bem. 1

                inhoud: 3,5 m3

                eigenaar: Holke P. Dijkstra, Pingjum 59

                soort visserij: bot- en palingvisserij

                

                Historie:

                08-03-1927              WON 4, nieuw ingeschreven, tevoren niet ingeschreven geweest

                09-11-1932              WON 4, doorgehaald / afsluiting Zuiderzee

                

1933        WON 4    roeiboot ”de Jonge Broer” / bem. 2

                inhoud: 3 m3          

                eigenaar: Foppe van Popta, Zurich 20g

                soort visserij: kustvisserij op bot en aal

                

                Historie:

                10-03-1933              WON 4, nieuw ingeschreven, nieuw vaartuig

                03-02-1941              WON 4, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd.

                

1941        WON 4    zeilaak  / bem. 3

                inhoud: bruto 60 m3, netto 27 m3

                eigenaar: Marinus van Malsen, Turfmarkt 56, Makkum

                soort visserij: visserij op haring, ansjovis, paling en bot in Waddenzee

                

                Historie:

                26-07-1911              KH 16

                10-03-1914              EH 51

                23-04-1917              EH 83

                06-10-1930              EH 83 van motor voorzien

                02-06-1934              HA 72

                28-03-1940              HA 72 motor verwijderd

                02-01-1941              WON 4

                04-04-1941              voor afbraak verkocht aan Jan de Vries, Telegraafplein 3, Makkum

                

1941        WON 4     open zeil of roeiboot  / bem. 2.

                inhoud: 3 m3          

                eigenaar: Gijsbert van Malsen, Turfmarkt 37 Makkum

                soort visserij: bot, spiering en palingvisserij op Waddenzee

                

                Historie:

                30-04-1941              WON 4, nieuwe inschrijving, tevoren niet voor visserij gebezigd

                17-12-1941              WON 4, eig. Leendert van Malsen, Turfmarkt 56, Makkum

                21-04-1947              WON 4, doorgehaald, vervallen

                                 

1947        WON 4      stalen motorsloep / bem. 3

                afm 6,90 x 2,20 x 1,20 omv. 4,20 m

                inhoud: bruto: 12,71 m3, netto: 5,72 m3, brt. 4,49, nrt. 2,02

                motor: 20 pk. Ford T benzine motor, 4 cyl.

                Bunkercapiciteit: 80 liter, verbruik: 5 lit/u., snelheid: 6 zeemijl

                eigenaar: Leendert van Malsen jr., Schans 2, Makkum

                soort visserij: palingfuiken, botnetten enz. op Waddenzee

                                 

                Historie:

                tevoren niet gebruikt voor visserij

                01-10-1933              HA 50, eig. K. v. Malsen, Harlingen

                21-04-1947              WON 4

                29-10-1953              WON 4, doorgehaald, gesloopt

                

1953        WON 4     stalen roeiboot met motor / bem. 1

                afm. 7,00 x 1,75 x 0,80 omv. 3,80

                inhoud: bruto: 7,16 m3, netto: 3,21 m3, brt. 2,47, nrt. 1,10                                                                                   

                motor: 9 pk Fiat benzine motor, 4 cyl. (1933)

                eigenaar: Leendert van Malsen, Zeedijk 12, Makkum

                soort visserij: palingfuiken op Waddenzee

                                 

                Historie:

                29-10-1953              WON 4, tevoren volgboot WON 50 eig. Gebr. Koornstra, Makkum

                07-07-1955              WON 4, thans volgboot WON 4

                

1955        WON 4   stalen motorvlet / bem. 1

                afm. 7,00 x 2,10 x 1,10 omv. 3,30m inh. 3,25 brt. 1,46 nrt.

                bouwjaar:               werf: Den Oever

                motor: 10-18 pk. Bolinder, ruwolie motor, 2 cyl. 1600 omw. (1936)

                eigenaar: Leendert van Malsen, Achterdijkje 12, Makkum

                soort visserij: palingfuiken en totebel, Waddenzee

                

                Historie:

                07-07-1955              WON 4, gekocht van B. Wit te Den Oever. Tevoren niet voor de visserij gebruikt

                01-12-1963              WON 10 eig. L. van Malsen jr.,  Krommesloot 19, Makkum


1963        WON 4    ”IJfke” stalen motorkotter / bem. 2

                afm. 13,86 x 3,85 x 1,50 inh.

                inhoudsmaten: bruto: 47,39 m3, netto: 21,32 m3. brt.: 16,70, nrt.: 7,53

                bouwjaar: 1934      werf: Sanders, Farmsum (Delfzijl)

                motor: 70 pk Kromhout (1943)

                eigenaar: Leendert van Malsen sr., Krommesloot 19, Makkum

                soort visserij: palingfuiken en kommen in de Waddenzee

                

                Historie:

                12-02-1934              TM 37,  "Edan'' nieuw vaartuig eig.Harm Bernd en Edo Wezeman, Termunterzijl

                                                  Motor 15 pk Brons

                16-04-1942              gevorderd door de Duitse Kriegsmarine

                25-10-1945              vrijgegeven en opgehaald uit Cuxhaven

                ±1946                       Nieuwe 40 pk Bronsmotor

                09-10-1947              eig.Harm Berend Wezeman, Terminterzijl  

                00-11-1947              UK 148,  ''De Jonge Klaas" eig. K.Post, Urk

                                                  hermeting: afm.  13,44 x 3,80 x 1,60.    

                                                  inhoud; 16,74 brt    motor: 30 pk Kromhout (1925)

                17-03-1948              UK 148, eig. K. Post

                07-03-1951              UK 148, "Ali" eig. W. Keuter, Urk

                01-05-1962              BU 21, eig. J. Blokhuis, Bunschoten

                06-08-1963              WR 13, eig. Okko de Haan

                30-12-1963              WON 4,  "IJfke'' eig. Leendert van Malsen sr., Makkum

                23-10-1970              WON 4, "IJfke'' wijz. motor: 120 pk. 88 kw DAF (1966)

                30-08-1977              WON 4, wijz. eig. L. van Malsen jr., Makkum

                05-10-1999              hermeten; loa; 14,99 en opgave GT 11  

                00-00-2000              nieuwe afm. 2000 nieuwe afm. 13,26 x 3,85 x 1,50,

                00-04-2002              nieuwe motor: 179 pk., 131 kw. John Deere (2000)

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel