WON 42 Noordster Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 

WON 42 ''Noordster" (1948-1952)  (foto: Jan Poepjes)

 

 

Voor de wal in de Groote Zijlroede. Op de achtergrond het houtstek van Bergsma, de schoorsteen
behoorde bij het panwerk van Van Hulst, voorheen L.J. de Vries & Co. (foto: Jan Poepjes)

 

 

Het visserijbedrijf van Jan Poepjes aan de Groote Zijlroede. Behalve de WON 42 en de aak WON 119 werd een tjalk
(rechts) gebruikt voor nettenopslag later vervangen door de houten keet op de wal. (foto: Jan Poepjes)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel