WON 43 Kooi Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
   

Gezien vanaf de zeedijk en liggend in de Kleine Zijlroede voor de wal van de voormalige scheepswerf van Zwolsman / v.d. Werff.

 

 

 

 

 

 

 

 

WON 43, Wieringer aak "Rotgans" van Gerrit Kooy Gzn. Het andere scheepje is de aak WON 23 van Anne Zijlstra.

Foto uit Fan Fryske Groun omstreeks 1934.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
WON 43 ''Rotgans'' liggend in het Vallaat, 1933.                                                                                   (uit Fan Fryske Groun)
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel