1912 WON 43 open zeil- of roeiboot ”Nootgedacht” / bem. 2

1912        WON 43     open zeil- of roeiboot ”Nootgedacht” / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Bouwen Strandstra, Zurich

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                15-02-1912              WON 43 ”Nooitgedacht”,

                00-00-1922              WON 43 ”Nooitgedacht”, eig. Tjitte de Vries, Zurich

                16-05-1923              BC 1, eig. S. Bobbeldijk, Venhuizen.

                

1929        WON 43      halfged. platbodem (aak) ”Rotgans” / bem. 2

                afm. 9,68 x 3,90 x 1,30. omv. 3,74

                inhoudsmaten: bruto: 38,21 m3, netto: 12,20 m3. brt.: 13,51, nrt.: 6,08

                bouwjaar: 1900                       werf: Jo Krul, West Terschelling

                motor: 8-10 pk Bolinder, ruwolie, 1 cil. nr. 500 (1925)

                eigenaar: Gerrit Kooy Gerritszn., Makkum

                soort visserij: botvisserij op de Zuiderzee

                

                Historie:

                00-11-1911              WR 50, "HOOP OP ZEGEN" eig. Piet Bakker, Wieringen

                07-02-1929              WON 43 ”Rotgans” eig. G.Kooy

                09-11-1932              WON 43 ”Rotgans”, doorgehaald wegens afsluting Zuiderzee

                19-01-1934              WR 191, eig. Gerrit Leendertszn. Kooy, Wieringen

                18-03-1938              WR 191, eig. J. en A. Wiegman

                14-08-1948              verhuurd aan J. Last te Hoorn HN 7 als zodanig niet ingeschreven geweest

                06-04-1948              UK 261, eig. D. Nentjes

                04-04-1949              LE 16 ”Zuiderzee”, gehuurd door J. Bijma, Lemmer

                00-02-1950              UK 261, eig. D. Nentjes

                

1936        WON 43 open zeil- of roeiboot / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Wiebe Cornelis bij de Weg (*25-10-1906 - 04-01-1977), Zurich no. 6

                soort visserij: palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                09-03-1936              WON 43, nieuw ingeschreven

                30-10-1940              WON 43, doorgehaald wordt niet meer voor de visserij gebezigd


1943        WON 43 zeilvlet, hout / bem. 2

                afm. 6,00 x 1,80. omvang: 2,40

                bouwjaar: 1936

                inhoudsmaten: bruto: 4,50 m3, netto: 2,47 m3. brt. 1,59. brt. 0,87

                eigenaar: Jan Arriaan Koornstra (*18-06-1897), Buren 13, Makkum (verg. houder)

                en Klaas Koornstra (*08-03-1891), Nieuwbuurt 28, Makkum

                soort visserij: aalfuiken en netten, Waddenzee en IJsselmeer

                Historie:

                21-09-1943              WON 43, tevoren volgboot van de WON 29

                07-03-1947              WON 43, doorgehaald, niet meer voor de visserij gebezigd

                

1963        WON 43 motorkotter ”Vaya con Dios” / bem. 3

                afm. 13,29 x 4,05 x 1,61.

                inhoudsmaten: bruto: 61,30 m3, netto: 17,55 m3. brt. 21,64, nrt. 6,20

                bouwjaar: 1947                       werf: Joh. Boot, Alphen a/d Rijn

                motor: 70 pk Kromhout ruwoliemotor, type 4 TS 117, 4 cil. 1500 omw. nr. 16513 (1960)

                eigenaar: Gebr. Hidde Koornstra, Lieuwkemastraat 71, Makkum

                en Klaas Koornstra Rzn, Turfmarkt 69, Makkum

                soort visserij: garnalenkor en tongkuil op Noordzee en Waddenzee

                

                Historie:

                28-10-1948              WON 42, ”Noordster”, eig. Gebr. Jan, Klaas en Jacob Poepjes, Makkum

                                                 Motor  Industrie 1947 20 PK  

                03-07-1957              WON 20, ”Noordster”, eig. Jacob J. Poepjes, Makkum

                01-11-1957              HA 43, ”Noordster”, eig. jacob J. Poepjes, Harlingen

                                                 nieuwe motor: 85 pk Mercedes Daimler M.203.B

                23-05-1958              HA 43, ”Noordster”, hermeten en wjiz. soort visserij

                12-04-1961              nieuwe motor: 70 pk Kromhout 4.TS.117 (1960)

                28-10-1963              WON 43 ”Vaya con Dios”, eig. Hidde en Klaas Koornstra, Makkum

                07-06-1966              nieuwe motor: 105 pk Kromhout ruwoliemotor,

                                                 type 6.TS.117, 6 cil. 1500 omw. nr. 17918 (1965)

                30-07-1975              nieuwe motor: 153 pk Scania Vabis, type DS 11, 6 cil. 1800 omw. (1975)

                21-03-1978              WON 43, ”Vaya con Dios”, eig. Hidde Koornstra, Makkum

                16-05-1979              verlengd: 17,32 x 4,05 x 1,59. 27,92 ton

                31-12-1984              WON 43, ”Vaya con Dios”, eig. B. Koornstra-Visser, Makkum

                00-00-1987              WON 43, ”Vaya con Dios”, eig. Fa. Visserijbedrijf Koornstra-Huisman, Makkum

                00-00-1992              eig. Fa. Visserijbedrijf Koornstra-Huisman      

                00-12-1994              hermeten; inhoud 23 BT        

                00-05-1997              HD 68, ”Marian”, eig. J. Hofstra

                07-08-2000              gezonken in het Malzwin, gelicht en verkocht.

                                                 Buiten de visserij  

                04-09-2000              uitgeschreven          


1997        WON 43   motorkotter ”Vaya con Dios”

                afm. 20,41 x 5,40 x 2,10

                bouwjaar: 1996                       werf: Luyt  Den Oever

                motor: 300 pk Caterpillar (1997)

                eigenaar: Fa. Visserijbedrijf  R.Koornstra & J.Huisman Makkum

                

                Historie:     

                00-10-1997              WON-43  VAYA CON DIOS   eig. Fa. Visserijbedrijf Koornstra-Huisman          

                00-02-2004              eig. J.F.Huisman   

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel