askSam Document

1913        WON 46   open roeiboot  / bem. 2

                inhoud: 0,5 m3

                eigenaar: Alle A. Bakker, Makkum A67

                soort visserij: paling- en botvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                13-03-1913              WON 46

                15-12-1914              WON 46, eig. Arnoldus Banning, Makkum

                22-07-1926              WON 46, eig. Jacob Hibma, Makkum

                03-10-1929              WON 46, eig. Sietze de Vries, Makkum

                09-11-1932              WON 46, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

                1936         WON 46   zeilboot / bem. 1

 inhoud: 5 m3

                eigenaar: Nutterd Feenstra, Zurich (aan boord)

                soort visserij: paling- en botvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                07-05-1936              WON 46, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                30-10-1940              WON 46, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebruikt