askSam Document

1913        WON 47 open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 0,5 m3

                eigenaar: Jan Nauta, Makkum

                soort visserij: bot- en palingvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                12-04-1913              WON 47

                03-11-1920              WON 47, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd

                

1922        WON 47 open roeiboot ”Concordia”  / bem. 1

                inhoud: 0,5 m3

                eigenaar: Frank Kuiper, Makkum

                soort visserij: botvisserij Zuiderzee

                

                Historie:

                tevoren bijboot     WON 59

                13-05-1922              WON 47, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                29-12-1923              WR 152, eig. K. Alewee te Wieringen

                

1929        WON 47 open zeil- of roeiboot ”Concordia” / bem. 1

                inhoud: 1 m3

                eigenaar: Lubbert W. van der Laan, Makkum

                soort visserij: bot- en palingvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                12-04-1929              WON 47, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                09-11-1932              WON 47, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 47   motorschip ”Lauwerszee” / bem. 5

                afm. 16,47 x 4,14. omv. 7,10

                inhoudsmaten: bruto: 93,80 m3, netto: 42,21. brt.: 33,14, nrt.: 14,91

                bouwjaar: 1927

                motor: 20-25 pk N.U.K. gasoliemotor, 1 cil (1927)

                eigenaar: L.H.Poepjes, Vallaat 2, Makkum

                soort visserij: haring-, bot- en plaingvisserij benoorden de afsluitdijk

                volgboten: 2 houten roeiboten

                

                Historie:

                30-09-1935              LE 69, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                01-07-1936              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. L.H. Poepjes

                15-02-1941              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. Gebr. Siebe L., Hans,  Pieter en Jurjen Jacob Poepjes

                23-07-1943              WON 47 ”Lauwerszee”, gevorderd door de Duitse Wehrmacht

                21-08-1945              WON 47 ”Lauwerszee”, vrijgegeven te Delfzijl

                07-03-1947              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. Siebe Poepjes, Vallaat 2, Pieter Poepjes, Voorstraat 5

                                                 en Jurjen Poepjes, Vallaat 1 te Makkum

                                                 wijz. motor: 35 pk N.U.K., 1 cil. (1926)

                                                 wijz. visserij: garnalenkor in de Waddenzee. / bem. 3.

                21-03-1955              WON 47 ”Lauwerszee”, eig. Jurjen Jacob Poepjes (* 22-12-1912) Vallaat 6, Makkum

                25-11-1955              HA 12, eigenaar verhuisd naar Harlingen

                00-00-1965              WON 63 ''Lauwerszee", eig. machinefabriek Gorter
                                 Piet L. Poepjes, Makkum vergunninghouder. Bem.: Tonnie Rinia en Durk van Dijk
                                 OL 28 met andere motor 75 PK Bohn & Kähler uit 1956
                                 BM 7  ''Lauwerszee" eigenaar Ko Vos uit Bierum
 00-12-1971             andere motor 100 PK 76 kw DAF 1968
 22-12-1972             DZ 1, ”Lauwerszee”, eig. K. Vos omdat Bierum niet meer gebruikt mag worden nu onder Delfzijl
 1989                        Eigenaar A. Kant Delfzijl.
 15-09-1995              Doorgehaald in visserijregister
 2010                        Als woonboot gesignaleerd in Groningen.

                                                 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel