askSam Document

1912        WON 48   open zeil- of roeiboot ”Graaf Adolf” / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Abe Brandsma, Zurich

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                15-02-1912              WON 48

                00-00-1922              WON 48, eig. Tj. de Vries, Zurich

                09-10-1930              WDN 12

                

1931        WON 48   open zeil- of roeiboot / bem. 1

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Marten van Kalsbeek, Gaast

                soort visserij: bot- en palingvisserij Zuiderzee

                

                Historie:

                16-02-1931              WON 48, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                09-11-1932              WON 48, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 48   motorvlet (staal) / bem. 5

                afm. 10,05 x 2,72. omv. 4,10

                inhoudsmaten: bruto: 21,07 m3, netto: 9,47 m3. brt.: 7,43, nrt.: 3,34

                bouwjaar: 1930

                motor: 12-14 pk Bolinder

                eigenaar: L.H. Poepjes

                soort visserij: haring,- bot, en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                volgboten: 1 open roeiboten

                

                Historie:

                05-04-1929              LE 6, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                21-03-1934              LE 6, doorgehaald

                01-07-1936              WON 48, eig. L. H. Poepjes

                                                 tevens van motor voorzien 17 pk Bolinder, 2 cil (1933)

                15-02-1941              WON 48, wijz. eig. Siebe L. Poepjes, Vallaat 2 en  Pieter Poepjes, Voorstraat te Makkum

                00-09-1948              WON 55, eig. T. van Malsen, Makkum

                

1955        WON 48   roeiboot (staal) / bem. 3

                afm. 7,50 x 2,50 x 0,83. omv. 4,00

                inhoudsmaten: bruto: 13,82 m3, netto: 7,60. brt.: 4,88, nrt.: 2,69

                bouwjaar: 1950                       werf: Holkema, Workum

                eigenaren: Siebe L. Poepjes, Vallaat 4, Makkum en Pieter L. Poepjes, Voorstraat Makkum

                soort visserij: palingfuiken, ansjoviskommen in IJsselmeer en Waddenzee

                

                Historie:

                14-07-1955              WON 48, tevoren volgboot

                15-05-1962              WON 48, doorgehaald, thans volgboot bij de WON 49

 

-              WON 48  Lemmeraak (recreatie)

                niet voor visserij gebezigd

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel