1911 WON 5 open zeil- of roeiboot / bem. 1. Cons. no. 22

1911        WON 5    open zeil- of roeiboot / bem. 1. Cons. no. 22

                inhoud: 1m3

                eigenaar: Pier Posthuma de Boer jr., Cornwerd

                soort visserij: bot- en paling op Zuiderzee

                

                Historie:

                01-07-1911              WON 5

                09-11-1932              WON 5, doorgehaald afsl. Zuiderzee

                

1933        WON 5   halfged. zeilboot ”de goede verwachting” / bem. 1

                afm. 9,00 x 1,75 x 1,00 omv. 2,75m

                inhoudsmaten: 2,76 brt. 0,14 nrt.

                bouwjaar; 1933 v.d. Werf, Bolsward

                eigenaar: Sjoerd Kuipers (* 05-07-1890) Zurich no 47 (visser / sigarenhandel)

                soort visserij: fuiken op de Waddenzee

                

                Historie:

                16-06-1933              WON 5 nieuw vaartuig

                04-12-1963              WON 5, doorgehaald, gesloopt

                

1963        WON 5 ’Stella Maris”, stalen motorkotter / bem. 2

                afm. 15,62 x 4,02 x 1,75

                inhoudsmaten:  23,45 brt. 6,64 nrt.

                bouwjaar: 1948 werf: v.d. Goor, Monnickendam

                motor: 133 pk Penta (1961)

                eigenaar: Frido van Malsen, Sluisweg 25, Kornwerderzand

                soort visserij: tong en garnalen op de Waddenzee en Noordzee

                

                Historie:

                30-03-1949              VD 11, nieuw vaartuig

                26-07-1957              VD 11, wijz. motor, eig. J. Zwarthoed, Volendam

                22-01-1958              VD 1,

                23-03-1960              VD 1, verlengd en wijz. motor

                14-12-1960              VD 1, wijz. mede-eigenaar; fam. Zwarthoed, Volendam

                11-05-1962              VD 1, uitreding mede-eigenaar tevens wijz. motor

                06-12-1963              WON 5, eig. F. van Malsen, Kornwerderzand

12-01-1965              WON 5, opgelegd, eigenaar overleden na koolmonoxidevergiftiging tijdens

 overnachting op Terschelling in 1964

                12-06-1965              TX 70, eig. D. Janssen

                18-05-1968              WR 16

                13-08-1970              gesloopt

                

1966        WON 5   motorvlet / bem. 1

                afm. 6,50 x 2,05 x 0,95

                bouwjaar: 1954                       werf: Amels Makkum

                motor: 9,5 pk Evinrude benzinemotor 2 cil. 4500 omw. no. 9623A (1966)

                eigenaar: Elibertus Koornstra (*12-07-1897) Ds. Touwenlaan 36, Makkum

                soort visserij: fuiken op IJsselmeer

                

                Historie:

                13-06-1966              WON 5, gekocht van de gebr. J. Koornstra (was niet in de vaart)

25-10-1967              WON 5, doorgehaald, is verleden jaar reeds verkocht en wordt voor andere doeleinden gebruikt.                  

                

1990        WON 5    motorkotter ”Geesje

                afm. 14,85 x 3,80 x 2,00

                inhoud: 29,11 m3

                bouwjaar: 1929                       werf:

                motor: 40 pk Brons (1956)

                eigenaar: H.J. van Dijk, Kampen

                

                Historie;

                Historie niet bekend, tevoren tankvaart  

                00-05-1989              WON 5, ”Geesje”, eig. H.J.van Dijk  nieuw ingeschreven

                00-09-1994              WON 5, ”Geesje”, wijz. motor:  118 pk Gardner (1968)

                00-00-2002              WON 5, ”Geesje”, uitgeschreven          

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wűnseradiel