1913 WON 50 open zeilboot ”De Duif” / bem. 1

1913        WON 50   open zeilboot ”De Duif” / bem. 1

                inhoud: bruto: 27 m3, netto: 12 m3

                eigenaar: Roelof Veldhuizen, Makkum

                soort visserij: bot- en palingvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                03-10-1913              TS 10

                17-09-1913              WON 50 

                19-04-1929              WON 50, doorgehaald, gesloopt

                

1929        WON 50   open zeil- of roeiboot ”De Duif” / bem. 1

                inhoud: 2 m3

                eigenaar: Roelof Veldhuizen, Makkum

                soort visserij: op bot en paling

                

                Historie:

                23-04-1919              WON 50, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                09-11-1932              WON 50, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

                

1936        WON 50    motorbotter (hout) / bem. 3

                afm. 10,80 x 3,55. omv. 5,25

                inhoudsmaten: bruto: 35,54, netto: 15,99. brt.: 12,56, nrt.: 5,65

                bouwjaar: 1890

                motor: 20 pk Ford A benzinemotor, 4 cil. (1936)

                eigenaar: Geert Lykle Poepjes (* 19-03-1901), Vallaat 2 Makkum

                soort visserij: haring- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                volgboten: 1 houten open roeiboot

                

                Historie:

                17-06-1935              HA 89, tevoren niet voor de visserij gebezigd, eig. G.L. Poepjes

                                                 ( a.b. woonschip "Swalker" )

                08-07-1936              WON 50, eig. G.L. Poepjes

                15-05-1946              LE 24 ”Geertje”, eig. M. Visser te Lemmer

                30-08-1948              LE 24 ”Geertje”, verkocht aan Fa. W. v. Gooi, Monnickendam

                02-12-1949              ligt bij het Zuidezeemuseum

                

1947        WON 50   motorkotter ”Hoop op Zegen” / bem. 3

                afm. 14,00 x 3,50. omv. 6,50

                inhoudsmaten: bruto: 44,24 m3, netto: 19,91 m3. brt. 15,63, nrt.: 7,03

                bouwjaar: 1946                       werf; Bodewes   Franeker

                motor: 18-22 pk Industrie, gasoliemotor, 1 cil. (1927)

                eigenaren:              Rinze Koornstra, Turfmarkt 66a, Makkum en  Jelle Koornstra, Gr. Zijlroede 5, Makkum

                soort visserij: aalfuiken, kommen, bot-, snoekbaars- en witvisnetten

                

                Historie

                15-04-1947              WON 50 ”Hoop op Zegen”, nieuw vaartuig, eig: R & J.Koornstra

                26-10-1951              WON 50 ”Hoop op Zegen”, wijz. motor: 20 pk Industrie, ruwoliemotor IB 4A (1948)

                03-10-1955              WON 50 ”Hoop op Zegen”, verbeterde opgave van o.m. de inhoudsmaten: tot deze

                                                 datum  stond de ”Hoop op Zegen” ingeschreven als een motorvlet van 6,00 x 1,75.

                03-01-1957              WON 50 ”Hoop op Zegen”, doorgehaald

                21-02-1957              HD 95 ”Nooit Volmaakt”, eig. A. J. Klein, Den Helder.

                                                 wijz. motor: 50 pk Deutz

                                                 afm. 12,57 x 3,56 x 1,92     inhoud: 16,53 brt (vlgs. lijst Den Helder)

                04-07-1960              TM 17 ”  Jan Koets”, eig. H. Kerbof

                20-10-1960              HD 95 ”Nooit Volmaakt”, eig. A.J. Klein

                03-03-1961              HA 73 ”Nooit Volmaakt”, eig. K. Bouma

                19-07-1961              HA 73 ”Nooit Volmaakt”, eig. L. van Kammen

                26-07-1961              Verkoop niet doorgegaan, thans eigendom van een financieringskantoor te Franeker.

                05-03-1962              In opdracht van financieringskantoor in Amsterdam naar deze stad overgebracht, bestemming onbekend.

                00-00-1963              SCH 150 ”Clasina”

                00-00-1965              geen visserijbedrijf meer

                                                

1961        WON 50    motorkotter ”Harminke Cornelia” / bem. 3

                afm. 13,66 x 3,80 x 1,96

                inhoudsmaten: bruto: 62,11 m3, netto: 13,79. brt.: 21,92, brt.: 4,87

                bouwjaar: 1902                       werf: Stam, Nieuw Lekkerland

                motor: 20-24 pl Industrie diesel gasoliemotor, IB 4A, 1 cil. 400 omw. nr. 1055

                eigenaar: Elibertus Koornstra Azn., Voorstraat 11, Makkum

                soort visserij: garnalenkor in Noordzee en Waddenzee

                

                Historie:

                01-07-1911              TH 30 ”Leven doet hopen”, eig. M. Baay Abrz.

                10-10-1916              BZ 5

                28-11-1916              YE 25 ”De Twee Gebroeders”, eig. J. Salm

                30-04-1930              YE 25 ”De Twee Gebroeders”, van motor voorzien

                07-07-1939              YE 25 ”De Twee Gebroeders”, eig. Fa. Gebr. Salm

                19-02-1948              MK 74, eig. J. Boneveld 19-12-1947 gek. van D. Rehorst, Krimpen a/d IJssel,

                                                 tevoren vrachtschip             

                01-12-1956              UK 80 ”Hoop op Zegen”, eig. Abr. Ras te Urk

                                                 L. 12,85 x 4,20,1,18 m  

                                                  motor; Industrie 1925 20pk  12,92 brt      

                04-07-1957              UK 80 ”Hoop op Zegen”, hermeten en wijz. inhoudsmaten

                                                 L. 13,66 x 3,80 x 1,46     21,92 brt.    

                23-03-1959              LE 31, gek. 17-01-1959, eig. T. Kuipers

                                                 wijz. motor: 20 pk Industrie, ruwolie type ID4A, 1 cil. nr. 1055

                17-01-1961              WON 50 ”Harminke Cornelia”, eig. E. Koornstra Azn.

                30-07-1963              WON 50 ”Harminke Cornelia”, wijz. bem. 2

                                                 wijz. motor; 85 pk Penta Volvo, MD 67 C, 6 cil.

                                                 1800/2300 omw. nr. 720 (1961)

                06-05-1966              HA 12 ”Harminke Cornelia”, eig. verhuisd naar Harlingen

                03-08-1970              HA 12 ”Harminke Cornelia”, gesaneerd   (recreatie vaartuig)


 

2008        WON 50 motorkotter ''Bries"

                afm. 17,79 x 4,37 x 1,61

                inhoudsmaten: BRT 27,09

                bouwjaar: 1960      werf: Machinefabriek Laan & Kooij in Den Oever (bouwnr. 102)

                motor: 125 pk Scania Vabis (1960)

                eigenaar: Visserijbedrijf Bauke Koornstra uit Makkum


                Historie:                

                15-11-1960              geregistreerd als WR 141 "Gretha Gerda", eig. A. Visser, Oosterland

                20-09-1966              nieuwe 155 pk. Scania Vabis (1966)

                22-4-1974                WON 61 "Rika Maria", eig. T. Rinia & H. Bootsma, Makkum

                21-01-1977              verkoop naar West Duitsland gaat niet door

                15-04-1977              WON 61 ''Rika Maria", herinschrijving van alleen eigenaar Tjeerd Anton Rinia, Makkum

                31-10-1977              GO 61 "De Branding", eig. L.W. Akershoek, Goedereede

                09-11-1979              LO 11 "Twee Gebroeders", eig. Hans van Straten, Zoutkamp

                05-06-1985              nieuwe motor 238 pk., 175 kw. Volvo Penta (1985)

                03-03-1990              ST 10 "Immetje Hans", eig. J. van Dijk,  Stavoren

                18-04-1991              WR 131 "Twee Gebroeders", eig. fa. Gebr. Helsloot Beheer, Den Oever

                19-5-1992                tenaamstelling C.V. Helsoot-De Haan, Den Oever,

                01-09-1992              tenaamstelling fa. gebr. J.N. en J. Helsloot, Den Oever

                00-00-1994              opgave GT 28

`               20-12-1996              nieuwe 299 pk., 220 kw. Cummins (1996) en verlengd (hermeting pas 12-1999),

                11-03-1997              tenaamstelling: Gebr. Helsloot Beheer, Den Oever

                09-04-1998              tenaamstelling : 'De Twee Gebroeders B.V., Den Oever,

                15-09-1999              OL 5 "Jacob Senior", eig. Maatschap Gebr. D. & J. Seepma, Anjum

                00-12-1999              hermeten : 20,19 x 4,35 x 1,84, GT 29

                00-01-2001              nieuwe stuurhuis bij Fred v.d. Broek in Lauwersoog

                00-04-2002              eveneens bij Fred v.d. Broek verbouwd als "dichtkonter",

                18-02-2005              GT gewijzigd in 39 en eigenaar J.J. Seepma uit Oosternijkerk,

                00-01-2008              verkocht aan Yske Nienhuis uit Zoutkamp, niet geregistreerd en ook niet mee gevist,

                08-03-2008              WON 50 "Bries", eig. Visserijbedrijf Bauke Koornstra uit Makkum

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel