askSam Document

1914        WON 51   halfged. platbodem ”Swanneblom”

                inhoud: bruto: 41 m3, netto: 19 m3

                eigenaar: Johannes Salverda, Makkum

                soort visserij: op bot, mosselen, zeemos enz. Hoofdzakelijk in de geulen en slenken van de

                Waddenzee ten noorden van de lijn Makkum-Wieringen

                

                Historie:

                voorheen                TX 38

                27-08-1914              WON 51

                

1917        WON 51   vrachtschip als vissersvaartuig dienende ”Eendracht” / bem. 3

                inhoud: 69 ton

                eigenaar: Ignatius Altena, Makkum

                soort visserij: mosselvisserij op de Wadden

                

                Historie:

                15-04-1917              WON 51, nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visserij gebezigd

                01-10-1919              WON 51, doorgehaald, verongelukt

                

1931        WON 51   motorboot ”Koophandel” / bem. 2

                inhoud: 21 m3

                eigenaar: Huite Doorenbos, Makkum

                soort visserij: kustvisserij

                

                Historie:

                24-02-1931              WON 51, nieuw ingeschreven

                09-11-1932              WON 51, doorgehaald wegens aflsuiting Zuiderzee

                

1936        WON 51   motorkotter ”Riki”

                inhoud: 7 m3 ?

                eigenaar: Jacob Pilon, Makkum (aan boord)

                soort visserij: haring- en palingvisserij

                

                Historie:

                15-04-1929              LE 79 ”Riki”, eig. J. Pilon

                20-07-1931              ZS 28 ”Riki”, eig. J. Pilon

                10-08-1936              WON 51 ”Riki”, eig. J. Pilon

                15-02-1943              WON 51 ”Riki”, doorgehaald, verbouwd tot sleepboot

 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel