WON 52 1965 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
WON 52 "IJselmeer".                                                                                                                              (foto: Tonnie Rinia)
 
 
WON 52 in het Makkumerdiep                                                                                                                 (foto: Tonnie Rinia)
 
 
   

(foto's: Jelte van der Bijl)

 
 
 

Jelte van der Bijl en Oepke Amels.
                                                                                     Albert Koornstra Hzn.

   
 
 

Jelte van der Bijl

   
 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel