Won 52 visserij Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

1931: Op de werf ''Welgelegen" van broer Cornelis Amels werd de ''IJselmeer'' omgebouwd tot visserschip en kreeg de nummering WON 52. In 1949 werd de werf verplaatst naar een locatie buiten de sluis.

De WON 52 vlak voor de haven, varend met steunzeilen in het in 1928 gegraven kanaal door de Makkumerwaard.

Tijdens de haringvangsten van 1931-1934 werd het grote schip regelmatig ingezet als aanbrengschip voor de overvloedige haringvangsten. Hier wordt gelost aan de Voorstraat. Bij gebrek aan een vaste visafslag en accomodatie in de buitenhaven werd binnen de sluis gelost.

Bij de fuiken aan de IJsselmeerkant van de afsluitdijk, nabij de ''Golfbreker'' bij Kornwerderzand.

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel