WON 53 - 1938 Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel

 

18 nov. 1938: WON 53 ''Jonge Klaas" van Jacob A. de Haas, Kimswerd in de dijkvaart bij Dijksterburen. 

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel