askSam Document

1912        WON 53   open zeil- of roeiboot ”Eersteling” / bem. 2  

                inhoud: 3,5 m3

                eigenaar: Obe Postma, Zurich

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                15-02-1912              WON 53,

                05-12-1919              WON 53, eig. J. en S. Kuipers te Zurich en Pingjum

                18-06-1923              WON 53, doorgehaald, wordt niet meer voor de visserij gebezigd              

                

1923        WON 53   open zeil- of roeiboot ”Jonge Jeltsje” / bem. 2

                inhoud: 4 m3

                eigenaar: Jan Kuipers, Zurich

                soort visserij: haringvisserij in de Zuiderzee

                

                Historie:

                27-02-1912              WON 29 ”Jonge Jeltje”, eig. Obe Postma, Zurich

                18-06-1923              WON 53 ”Jonge Jeltje”, eig. Jan Kuipers, Zurich

                08-02-1934              HA 61

                

1937        WON 53   halfged. platbodem met motor ”Jonge Klaas” / bem. 3

                inhoud: bruto: 20 m3, netto: 8 m3

                motor: 24 pk Ford

                eigenaar: Jacob A. de Haas, Kimswerd

                soort visserij: haring- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk

                

                Historie:

                05-09-1931              ZZ 17, "COR" tevoren niet voor visserij gebruikt,  eig; T.W.Pakow  

                29-12-1934              HA 11, tevens van motor voorzien. eig; Bouke van der Zee  

                02-02-1937              WON 53,  "JONGE KLAAS"   eig. J. A. de Haas, Kimswerd

                01-04-1947              WON 53, doorgehaald, gesloopt

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel