WON 55 Gonnie Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel
 
De WON 55 van schipper Tjerk van Malsen fungeerde tijdens het skŻtsjesilen van de SKS niet alleen als startschip. Bij tegenwind sleepte het de schepen ook, door het kanaal, het IJsselmeer op.                                          (foto: Rienk Nadema sr. Cornwerd)
 
    


(foto's: J.S. van Malsen-Bosma)

 

 

Ī 1974 WON 55 tijdens visserijdagen (schenker onbekend)

 

Index pagina

Vorige pagina

 

Histoarysk Wurkferb‚n WŻnseradiel